Datums 21. oktobris, 2021
Laiks11.00–12.30
Vieta CFLA mājas lapa, www.cfla.gov.lv

Pieteikties pasākumam līdz
20.10.2021.
plkst. 10.00

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais vebinārs par projektu atlasi ES fondu programmā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 4. atlases kārtas 1. apakškārta 3.atlase (ģimenes ārstu prakšu attīstība)

                     

Laiks

Temats

Lektors

11.00 – 11.05

 

Ievads

 

Dace Barkāne,

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadīja p.i.

11.05 – 11.35

Būtiskākās izmaiņas un aktuālais 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.kārtas 1.apakškārtas 3.atlases ietvaros

Dace Ozoliņa

Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente

11.35 – 12.15

Projekta  iesnieguma veidlapas sagatavošana un iesniegšana  KP VIS  vidē, projekta iesnieguma vērtēšana un būtiskākās kļūdas

Karina Visikovska

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

12.15 – 12.30

Jautājumi un atbildes*

 

 * Lūdzam neskaidros jautājumus iesūtīt iepriekš uz e-pasta adresi info@cfla.gov.lv, vai jautājumus norādīt, aizpildot reģistrācijas formu, lai speciālisti varētu sagatavot atbildes.