Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātajā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai saņēmusi 13 projektu ieceres no 11 pašvaldībām. Programmas piektās kārtas papildu uzsaukumā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 8,26 miljoni eiro.

Projektu atlasē, kur iesniegumu pieņemšana beidzās 30. septembrī, pašvaldību un to kapitālsabiedrību iesniegtajās projektu iecerēs kopējais pieprasītais ERAF finansējums ir 6,88 miljoni eiro, līdz ar to ES fondu atbalsts ir pietiekams visu ieceru īstenošanai.

No kopā saņemtajiem 13 projektu iesniegumiem 10 ir tādi, kas bija noraidīti projektu atlases pirmā uzsaukuma ietvaros un tagad iesniegti atkārtoti.

Izglītības infrastruktūras uzlabošana plānota 7 projektu iecerēs, administratīvo ēku infrastruktūras pilnveide paredzēta 3 projektos, 1 – sociālo pakalpojumu, 1 – sporta ēku energoefektivitātes celšanai, kā arī 1 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, piektajā atlases kārtā, atšķirībā no iepriekšējām kārtām, CFLA projektus pieņēma atklātā projektu iesniegumu atlasē, projektu iesniedzējiem par pieejamo finansējumu konkurējot konkursa veidā.

Energoefektivitātes paaugstināšanai projektu īstenotāji varēs veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paplašināts ar piekto kārtu.