Tiešraide 16. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 13.30. 

Videoieraksts: 

 

JAUTĀJUMIEM:

Jautājumu uzdošanai lūdzam izmantot vietni sli.do. 

SEMINĀRA PROGRAMMA, PREZENTĀCIJAS