ES fondu projektu atlase Transports

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Rīgas pilsētas pašvaldībai sagatavot projekta iesniegumu Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai pārbūvētu ar Rail Baltica saistīto pilsētas infrastruktūru. Šim mērķim no KF paredzēti  23,8 miljoni eiro.

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām varēs veikt ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvi saistīto infrastruktūras pārkārtojumu nodrošināšanu Rīgas pilsētas centrā un piegulošajā teritorijā, tai skaitā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūras izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu, sekmējot multimodāla transporta mezgla izveidi.

Atbalsts paredzēts gan projektēšanas, gan būvniecības darbiem, teritorijas labiekārtojumam, kā arī nepieciešamajai saistītā nekustamā īpašuma iegādei.

Projekta iesniegums Rīgas pilsētas pašvaldībai jāiesniedz CFLA līdz 2022. gada 6. janvārim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2023. gada beigām.

Projektu atlases dokumentācija: atlase.cfla.gov.lv

KF atbalsts infrastruktūras pārbūvei Rīgā paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1. pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve".

Projektu atlase Rail Baltica saistītajai infrastruktūrai RĪgā