ES fondu projektu atlase REACT_EU

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai. Programmas piektajā kārtā šim mērķim no ERAF paredzēti vairāk nekā 37,4 miljoni eiro.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, piektajā atlases kārtā, atšķirībā no iepriekšējām, CFLA projektus pieņem atklātā projektu iesniegumu atlasē. Tas nozīmē, ka uz ES fondu atbalstu var pieteikties  pašvaldības vai to izveidotas iestādes, kā arī  pašvaldību kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai, par pieejamo finansējumu konkurējot konkursa veidā.

Energoefektivitātes paaugstināšanai varēs veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas.

Ar ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanu varēs veikt pašvaldības īpašumos, kuros  netiek veikta saimnieciskā darbība. Tāpat projektus varēs īstenot ūdenssaimniecības, siltumapgādes, veselības aprūpes, sporta un kultūras pakalpojumu  infrastruktūrai.

Programmas piektajā atlases kārtā pieejamais finansējums palielināts kā papildu ERAF finansējums COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai esoša ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros (REACT-EU): pieejamais kopējais  finansējums ir 44 033 600 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – vismaz 37 428 560 eiro un nacionālais finansējums – vismaz 6 605 040 eiro.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 15. decembrim (ieskaitot). Savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2023. gada beigām.

CFLA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 3. novembrī rīkos tiešsaistes semināru par projektu atlases jautājumiem.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paplašināts ar piekto kārtu.

ES fondu atlase