Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasi pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām pašvaldības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai. Programmas piektās kārtas papildu uzsaukumā šim mērķim no ERAF pieejami vairāk nekā 8 miljoni eiro.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, piektās atlases kārtas papildu uzsaukumā CFLA projektus pieņems atklātā projektu iesniegumu atlasē. Uz ES fondu atbalstu var pieteikties  pašvaldības vai to izveidotas iestādes, kā arī  pašvaldību kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai.

Ar ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanu varēs veikt pašvaldības īpašumos, kuros  netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pakalpojumu  infrastruktūrai.

Papildu uzsaukums projektu iesniegšanai tie organizēts, lai izmantotu atlikušo ES fondu programmas finansējumu - 8 263 119,09 eiro.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz š.g. 30. septembrim (ieskaitot), savukārt projektu īstenošana būs jāpabeidz līdz 2023. gada beigām.

CFLA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 6. septembrī rīkos tiešsaistes semināru par projektu atlases jautājumiem.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paplašināts ar piekto kārtu.