Saskaņā ar grozījumiem Starptautiskās palīdzības likumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) papildus Eiropas Savienības (ES) fondu administrēšanas funkcijai turpmāk veiks arī Latvijas attīstības aģentūras funkcijas, lai centralizēti sniegtu konsultatīvu un administratīvu atbalstu Latvijas institūcijām un citām ieinteresētajām personām, kas vēlas pieteikties dalībai ES ārējās darbības vai starptautisko institūciju finansēto projektu īstenošanā.

CFLA jaunās funkcijas ietvaros sekmēs Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos,  sniedzot atbalstu valsts pārvaldes institūcijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī komersantiem, kuri ir ieinteresēti iesaistīties ES ārējās darbības instrumentu finansētu projektu ieviešanā, uzņemoties vienotā kontaktpunkta un koordinatora lomu projektu piedāvājumu izstrādes, iesniegšanas un projektu administrēšanas, t.sk. uzraudzības un pēcuzraudzības procesā.

CFLA kā attīstības sadarbības projektu koordinators veicinās administratīvā sloga samazināšanu, veicinot vienotu pieeju potenciālo projekta īstenotāju konsultēšanā, vienlaikus ņemot vērā arī katra īstenojamā projekta lielumu, sarežģītību un specifiskās prasības, kā arī nodrošinot vienotu pieeju kontrolēm un uzraudzībai.

Jaunās attīstības sadarbības funkcijas īstenošanā CFLA cieši sadarbojas ar Ārlietu ministriju kā attīstības sadarbības politikas veidotāju.

Par šādu projektu realizācijas iespējām aicinām sazināties ar CFLA, rakstot uz e-pasta adresi sadarbiba@cfla.gov.lv.