kravas kuģis jūrā
Ilustratīvs foto / pexels.com

Latvijas Jūras administrācija īstenojusi Atveseļošanas fonda finansētu projektu, lai novērstu jūras piesārņojumu un mazinātu klimata pārmaiņas draudus.

Eiropas Savienības jūrlietu politika nosaka augstas prasības jūras vides aizsardzībai, ar mērķi novērst jūras un barības vielu piesārņojumu, dabas resursu noplicināšanu un klimata pārmaiņu draudus. Šiem draudiem ir būtiska ietekme uz sabiedrības veselību un drošību. Ar ES prasībām tiek stimulēts, lai kuģis bez papildu maksas nodod visus atkritumus ostā, tādējādi samazinot nepieciešamību tos novadīt jūrā, kā arī samazinot risku, ka kuģi pārkāps noteikumus un novadīs atkritumus nelegāli.

Projekta ietvaros tika izstrādāta un ieviesta jauna funkcionalitāte valsts informācijas sistēmā "Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma" (saīsināti - SKLOIS), kas ļauj Eiropas Savienības valstu vides dienestiem uzraudzīt un kontrolēt ar kuģiem saistīto dabas piesārņojumu, kā arī pārliecināties, ka kuģis ievēro gan MARPOL, gan ES prasības par atkritumu nodošanu. Sistēma elektroniski apkopo informāciju par kuģu plānoto nododamo atkritumu daudzumu, reāli nodotajiem atkritumiem un to veidiem, kā arī uzrauga kuģu tilpnēs pieejamos atkritumu glabāšanas apjomus un kuģu atkritumu uzkrājumus, kuģojot starp dažādu valstu ostām.

Kvītis par kuģu nodotajiem atkritumiem aizstāj līdz šim izmantotās atkritumu nodošanas veidlapas, norādot no kuģa pieņemtos atkritumu veidus un daudzumus. Informācijas nosūtīšana Eiropas SafeSeaNet sistēmai dod iespēju arī citām Eiropas Savienības dalībvalstīm redzēt, kurā no iepriekšējām ostām, cik daudz un kādus atkritumus kuģis ir nodevis.

No 2023.gada oktobra līdz 2024.gada martam Latvijas Jūras administrācijas īstenots ES Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) līdzfinansēts projekts “Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā” (2.1.1.1.i.0/2/23/I/CFLA/001). Projekta kopējie izdevumi ir 142 780 EUR – Atveseļošanas fonda finansējums 118 000 EUR un valsts budžeta finansējums 24 780 EUR.