ES fondu projektu atlase

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātajā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai saņēmusi 93 projektu ieceres no 36 pašvaldībām. Programmas piektajā kārtā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 37,4 miljoni eiro.

Projektu atlasē, kur iesniegumu pieņemšana beidzās 15. decembrī, pašvaldību un to kapitālsabiedrību iesniegtajās projektu iecerēs kopējais pieprasītais ERAF finansējums ir 42,3 miljoni eiro, par 4,9 miljoniem pārsniedzot šajā kārtā pieejamo atbalstu.

Ieguldījumi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā energoefektivitātes paaugstināšanai paredzēti 13 projektos – ES fondu atbalsts ir pietiekams visu ieceru īstenošanai.

Savukārt energoefektivitātes paaugstināšanai cita veida infrastruktūras objektos iesniegtas 80 projektu idejas. Izglītības infrastruktūras uzlabošana plānota 33 iecerēs, t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu, vidusskolu energoefektivitātes paaugstināšanā. Administratīvo ēku infrastruktūras pilnveide paredzēta 21 projekta iesniegumā, 11 – sociālo pakalpojumu, t.sk. pansionātu infrastruktūrā, 10 – kultūras un sporta ēku energoefektivitātes celšanai, bet 3 – veselības aprūpes ēku uzlabošanai. Kopējais pieprasītais finansējuma apjoms šajos iesniegumos par 4,9 miljoniem eiro pārsniedz pieejamo, tādēļ ieceres tiks apstiprinātas konkursa kārtībā.

Projektos paredzētais ERAF finansējums svārstās no 47 tūkstošiem eiro līdz pat 2,7 miljoniem eiro, vidēji projektā - 455 tūkstoši eiro.

Lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu tiks pieņemti 3 mēneši laikā, līdz 2022. gada 15. martam.

ES fondu programmā, kas vērsta uz primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, piektajā atlases kārtā, atšķirībā no iepriekšējām, CFLA projektus pieņēma atklātā projektu iesniegumu atlasē, projektu iesniedzējiem par pieejamo finansējumu konkurējot konkursa veidā.

Energoefektivitātes paaugstināšanai projektu īstenotāji varēs veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu, lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī iegādāties un uzstādīt atjaunojamos energoresursus izmantojošas siltumenerģiju ražošanas iekārtas.

Ar ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanu varēs veikt pašvaldības īpašumos, kuros  netiek veikta saimnieciskā darbība. Tāpat projektus varēs īstenot ūdenssaimniecības, siltumapgādes, veselības aprūpes, sporta un kultūras pakalpojumu  infrastruktūrai.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paplašināts ar piekto kārtu.