ES fondi
ES fondu vadības tikšānās

Piektdien, 2. februārī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uz  ikgadējo sanāksmi aicināja Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjus, lai pārrunātu paveikto, aktualitātes un ieceres šim gadam. Šāda ES fondu vadības sistēmas iestāžu tikšanās gada sākumā pēc CFLA iniciatīvas notika devīto reizi. 

tikšanās par ES fondu vadību

Tikšanās laikā CFLA informēja par ES fondu investīciju līdzšinējo progresu, dažādām aktualitātēm CFLA praksē un projektu ieviešanā. Tāpat tika pārrunāti prognozējamie ES fondu jomas izaicinājumi šajā gadā, kas raksturo plānošanas periodu nomaiņas cikla beigu fāze – atlikušo 2014. - 2020. gada plānošanas perioda projektu noslēgums un veikto investīciju izmaksa. Vienlaikus arvien intensīvāk notiek jauno ES finanšu instrumentu programmu ieviešana.  

Dana Heiberga
Dana Heiberga, CFLA Attīstības sadarbības departamenta direktore, informē par CFLA aktualitātēm attīstības sadarbības jomā