ES fondi
ES fondu iestāžu tikšanās CFLA

Trešdien, 1. februārī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uz tradicionālu ikgadējo sanāksmi aicināja Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjus, lai pārrunātu paveikto, aktuālo un iecerētos plānus šim gadam. Šāda ES fondu vadības sistēmas iestāžu tikšanās gada sākumā pēc CFLA iniciatīvas notika jau astoto reizi.

CFLA direktore Anita Krūmiņa: “CFLA no 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda sākuma nodrošina vienīgās sadarbības iestādes funkcijas, un sadarbības veidošana, stiprināšana un uzturēšana ir mūsu misija. Jau kopš 2016. gada esam ieviesuši tradīciju gada ieskaņā pulcēt visus kolēģus vienkopus, un šo ES fondu vadības iestāžu un dažādu nozaru ministriju kolēģu tikšanos uzskatām par labu veidu, kā stiprināt saites institucionālā līmenī un rast idejas efektīvākai Latvijai piešķirto finanšu līdzekļu investēšanai.”

Tikšanās laikā CFLA informēja par ES fondu investīciju līdzšinējo progresu, dažādām aktualitātēm CFLA praksē un projektu ieviešanā, tai skaitā vienkāršoto izmaksu lomu finansējuma administrēšanas atvieglošanai. Tāpat tika pārrunāti prognozējamie ES fondu jomas izaicinājumi šajā gadā, kas raksturo plānošanas periodu nomaiņas ciklu – ievērojama daudzuma projektu noslēgums un tam sekojoša investīciju apmaksa, kas gandrīz dubultā pārsniedz līdzšinējo apjomu. Vienlaikus ar 2014.-2020. perioda slēgumu arvien intensīvāk turpināsies jaunāko ES finanšu instrumentu programmu ieviešana.