Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 25. augustā organizē tiešsaistes tikšanos projektu iesniedzējiem ES fondu programmas  “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” trešajā kārtā, lai sniegtu atbalstu ātrākai un efektīvākai apstiprināšanas nosacījumu izpildei. 

Kā ziņots, vērtēšanā atbalstītie 62 projekti ir apstiprināti ar nosacījumiem, proti, to iesniedzējiem ir jāveic precizējumi un jāizpilda izvirzītie nosacījumi, lai varētu slēgt līgumus par projektu īstenošanu.

Kopējais plānoto investīciju apjoms atbalstītajos projektos ir plānots 166,7 miljonu eiro apmērā, no tā ES fondu finansējums -  45,5 miljoni eiro. Projektu atbalstam no Kohēzijas fonda ir pieejami 68,8 miljoni eiro, kas ir pietiekams visu programmas nosacījumiem atbilstošo projektu īstenošanai.

Projektos paredzēts veikt siltumapgādes ražošanas avotu būvniecību, aizstājot esošu siltumapgādes ražošanas avotu, un rekonstrukciju, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. Tāpat atbalstīti ir projekti, kuros paredzēta koģenerācijas staciju pārbūve par katlumājām, kas tiek darbinātas ar atjaunojamiem energoresursiem, kā arī veikta siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšana un būvniecība.

Datums 25. augusts, 2022
Laiks10.00–12.00
Atrašanās vietaMS Teams

Seminārs centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes projektu iesniedzējiem

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras seminārs – publiskā konsultācija par nosacījumu izpildi darbības programmas …