ES fondu projektu atlase Izglītība

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) sagatavot pieteikumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai, kas paredzēts valsts dibināto augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšanai, augstskolas padomes locekļu atlasei un to kompetenču stiprināšanai. Šim mērķim pieejamais ESF finansējums – vairāk nekā 4 miljoni eiro.

IZM sagatavotās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas mērķis ir pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Augstskolas, kurām noteiks stratēģisko specializāciju, izstrādās stratēģijas un izveidos padomes: Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte; Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Rīgas Stradiņa universitāte; Daugavpils Universitāte; Liepājas Universitāte; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; Vidzemes Augstskola; Ventspils Augstskola; Latvijas Jūras akadēmija; Latvijas Mākslas akadēmija; Latvijas Kultūras akadēmija; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; Banku augstskola.

Augstskolās padomes plānots izveidot līdz  šī gada 31. janvārim, Ministru kabinetā augstskolu stratēģiskās specializācijas jāapstiprina līdz 30. aprīlim, savukārt augstskolu attīstības stratēģijas padomēm jāapstiprina līdz šī gada beigām.

ES fondu atbalsts šim mērķim paredzēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās atlases kārtas ietvaros.