Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs*

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā* Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš*

Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena euro (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Par autotransporta vadīšanu

-

-

-

Armands Itkačs

maksimālā līguma summa ir 8000,00 31.12.2019.
Par publiskās un privātās partnerības projektu finanšu un ekonomisko aprēķinu vadlīniju izstrādi, standarta modeļa un tā aizpildīšanas metodoloģijas izstrādi - - - SIA "Deloitte Latvia" 21500,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par sadarbības un profesionālās attīstības kompetenču attīstību - - - SIA "FC Latvia" 3250,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par krāvēju pakalpojumiem - - - SIA "NEMOKIES PIEZVANI MAREKAM" maksimālā līguma summa ir 8000,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par konsultācijas pakalpojumu siegšanu publiskās un privātās partnerības jomā - - - Inga Liepa maksimālā līguma summa ir 9999,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu - - - SIA "VIADA Baltija" maksimālā līguma summa ir 250,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu - - - SIA "AUTO FANS" maksimālā līguma summa ir 250,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par sistēmas e-vides lietojamības izpēti - - - SIA "Turn Digital" 3525,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Par projektu atlasi ES fondu pgrogrammā ģimenes ārstu prakšu attīstībai" ietvaros - - - SIA "Ērgļi divi" maksimālā līguma summa ir 1370,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par mācībām “FIDIC Sarkanās, Dzeltenās grāmatas un Sudraba grāmatas līguma nosacījumi, to atšķirība un pielietojums” - - - SIA "JURISCONSULTUS" 2100,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par remontdarbu veikšanu Rīgā, Meisrau ielā 10 - - - SIA "Structural solutions contractor" 2555,73 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - SIA "Islande Hotel" maksimālā līguma summa ir 2032,07 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par kafijas paužu nodrošināsanu - - - SIA "Ačilds" maksimālā līguma summa ir 7000,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra/diskusijas "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" (1.atlases kārtas)" ietvaros ietvaros - - - SIA "LAMPL" maksimālā līguma summa ir 1032,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par Bauskas pils muzeja telpu īri informatīvā semināra “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” ietvaros - - - Bauskas pils muzejs 220,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par video tiešraižu nodrošināšanu un video ieraksta izveidi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām - - - SIA "4.vara" maksimālā līguma summa ir 6000,00 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par video tiešraižu nodrošināšanu un video ieraksta izveidi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām - - - SIA "LETA" maksimālā līguma summa ir 1996,99 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 10, Rīgā esošajās telpās - - - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 29157,56 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par apskaņošanas pakalpojuma nodrošināšanu - - - Bauskas Kultūras centrs, Bauskas novada pašvaldības iestāde 109,00 līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Par pasta pakalpojumiem - - - VAS "Latvijas pasts" 8600,00 07.02.2022. vai līdz līdz līguma summas sasniegšanai
Mobilly pakalpojums - - - SIA "Mobilly" 6000,00 3 gadi vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Nedzīvojamo telpu nomas līgums - - - Latvijas Nacionālā bibliotēka 245,87 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par darba sludinājumu ievietošanu www.cv.lv mājaslapā - - - SIA "CV-Online Latvia" 600,00 12 mēnešus vai līdz summas sasniegšanai
Nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā telpu nomas līgums - - - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 5644,05-8347,94 mēnesī 31.12.2021.
Par gida pakalpojumiem - - - Sandis Laime maksimālā līguma summa- 155,40 līdz saistību izpildei
Par gida pakalpojumiem - - - Uģis Piterāns maksimālā līguma summa- 155,40 līdz saistību izpildei
Vispārīgā vienošanās CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Aija Lazdiņa, Emīls Raiks, Ilona Skribiņa, Kristaps Briedis, Rihards Petkevičs, SIA "Kalna Ramuļēni" 40000,00 24 (divdesmit četrus) mēnešus val līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par mācībām "Personīgā efektivitāte" - - - SIA "Training Lab" 1800,00 līdz saistību izpildei
SIA "Nordic Group" - - - SIA "Nordic Group" 2200,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Rihards Petkevičs 3470,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Ilona Skribiņa 3600,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Aija Lazdiņa 3900,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Emīls Raiks 3990,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Kristaps Briedis 4000,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 SIA "Kalna Ramuļēni" 800,00 līdz saistību izpildei
Par dokumentu aprakstīšanu - - - Latvijas Nacionālais arhīvs maksimālā līguma summa- 3999,00 15.12.2019. vai līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei
Par nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā daļas (autostāvvietas) nomu - - - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 1200,00 līdz 06.06.2020. (ieskaitot) un līdz brīdim, kad puses pēc līguma termiņa notecējuma ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības
Par masveida e-pastu izsūtīšanas pakalpojuma iegādi - - - IK "RATE" 900,00 līdz saistību izpildei
Par kondicionieru apkopju, remontdarbu un diagnostikas veikšanu - - - SIA "Lafivents Serviss" 6000,00 24 mēn. vai līdz līguma summas sasniegšanai
Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā - - - SIA "Lursoft IT" maksimālā līguma summa ir 4000,00 12 mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Par individuālā seifa lietošanu - - - AS "Swedbank" 284,00 20.06.2020.
Par mācībām "Līderība" - - - SIA "Training Lab" 7725,00 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 28.03.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Rihards Petkevičs 345,00 līdz saistību izpildei
Par ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanu FM2019/24 (CI) Publicēts IUB 24.05.2019. 2019.gada 28.jūnijs, plkst. 13:00 SIA "Averoja" maksimālā līguma summa ir 40000,00 36 mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Par mācībām “Konstruktīva sadarbība un komunikācija ar klientu” - - - SIA "Triviums Apmācība" 9940,00 līdz saistību izpildei
Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekštīkla lapas uzturēšana un papildus izstrādes - - - IK "RATE" 3600,00 24 mēneši vai līdz līguma summas sasniegšanai
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "9.3.2.SAM (4.atlases kārtas 1.apakškārta) projektu īstenošanas jautājumi" ietvaros - - - SIA "LAMPL" maksimālā līgums summa ir 1295,87 līdz saistību izpildei
Par remontdarbu veikšanu Meistaru ielā 10, Rīgā 2.un 5.stāvā - - - SIA "BURTNIEKS R" 16998,89 līdz saistību izpildei
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” ietvaros - - - SIA "Legendhotels Latvija" maksimālā līgums summa ir 1937,19 līdz saistību izpildei
Iepirkuma līgums CFLA 2019/2-PAK Publicēts IUB 24.05.2019. 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 Rihards Petkevičs 344,00 līdz saistību izpildei
Par aptaujas “CFLA klientu apmierinātība ar sadarbību 2019.gadā” organizēšanu - - - SIA "SKDS" 4125,00 līdz saistību izpildei
Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapas (https://www.cfla.gov.lv) uzturēšanu - - - IK "RATE" maksimālā līguma summa ir 2000,00 24 mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai