Publiskais iepirkums

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs*

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā* Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš*

Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena euro (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Par kompetenču vērtēšanu

-

-

-

SIA "CREATIVE TECHNOLOGIES"

3274,00 līdz saistību izpildei
Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2016/37 (CI) 17.06.2016. 01.08.2016. SIA "Averoja" 36000,00 08.01.2020.
Par autotransporta vadīšanu - - - Jānis Pētersons 3200,00 31.12.2017.
Par kafijas aparātu nomu - - - SIA "Eden Springs Latvia" 3870,00 31.12.2019.
Par pakalpojumiem publiskās un privātās partnerības uzraudzības nodrošināšanai - - - Inga Liepa 3200,00

31.12.2017.

Par remontdarbu veikšanu Kuldīgā, Liepājas ielā 48 - - - SIA "Anderson Baltic" 4100,16 27.02.2017.
Par transportlīdzekļa mazgāšanu Vidzemes reģionā - - - AS "CATA" 225,60 26.01.2019.
Par krāvēju pakalpojumiem - - - SIA "AV krāvēju grupa" 3990,00 21.12.2018.
Par transportlīdzekļa mazgāšanu Zemgales reģionā - - - SIA "Intrasserviss" 360,00 30.01.2019.
Mobilly pakalpojumu līgums - - - SIA "Mobilly" 3999,99 31.12.2019.
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā, ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 002) pirmā un pagraba stāva telpās esošās autonomās ugunsaizsardzības sistēmas integrēšanu - - - VAS "Nekustamie īpašumi" provizoriskās izmaksas 3918,23 līdz 25.04.2017.
Par mācību semināru emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei nodrošināšanu - - - Andrija Likova 3758,26 līdz saistību pilnīgai izpildei
CFLA 2017/1-PAK Publicēts IUB 18.01.2017. Piedāvājumu iesniegšana 01.02.2017. plkst. 10:00 SIA "AB Security Solutions" 3664,00 36 mēneši
CFLA 2017/3-PIEG Publicēts IUB 15.02.2017. Piedāvājumu iesniegšana 27.02.2017. plkst. 10:00 SIA "Pilna Servisa Līzings" 14528,16 36 mēneši no mikroautobusa pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekštīkla lapas uzturēšana un papildus izstrādes - - - SIA "RATE IT SERVICES" 3600,00 30.03.2019.
Par datorprogrammu licencēm - - - SIA "IPRO" 8772,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
CFLA 2017/4-PAK Publicēts IUB 28.02.2017. Piedāvājumu iesniegšana 13.03.2017. plkst. 10:00 AS "G4S Latvia" līguma maksimālā summa 25000,00 36 mēneši vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par obligātās veselības pārbaudes nodrošināšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniekiem - - - SIA "VESELĪBAS CENTRS 4" līguma maksimālā summa 15000,00 24 mēneši vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par mediju treniņa nodrošināšanu - - - SIA "Komunikāciju aģentūra" 2600,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par nemateriālās motivācijas mācībām - - - SIA "Training Lab" 1845.00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par konferenču telpu nodrošināšanu un viesu izmitināšanu konferences “Septītais Baltijas valstu ES fondu projektu ieviešanas uzraudzības institūciju pieredzes apmaiņas seminārs” ietvaros - - - SIA "AN Projekts" 410,18 līdz saistību pilnīgai izpildei
Parēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu konferences “Septītais Baltijas valstu ES fondu projektu ieviešanas uzraudzības institūciju pieredzes apmaiņas seminārs” ietvaros - - - SIA "Upe AK" 986.38 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā - - - SIA "Lursoft IT" 3999.90

12 mēneši vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai

Par remontdarbu veikšanu ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā telpu grupas 005 5.stāva telpās - - - VAS "Nekustamie īpašumi" provizoriskās izmaksas 8756.76 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par individuālā seifa lietošanu - - - AS "Swedbank" 234.71 16.06.2018.
Par psihiatra pakalpojuma nodrošināšanu - - - SIA "Veselības centrs Vivendi" 500,00 31.12.2017.
Par Citrix 40 (četrdesmit) eksperta atbalsta stundu iegādi - - - SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" 6000,00 31.12.2018.
Par kafijas paužu nodrošināšānas pakalpojumu - - - SIA "Augstceltne" 9990,00 09.07.2019.
Par nemateriālās motivācijas mācībām - - - SIA "Training Lab" 900,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par prezentācijas materiālu piegādi - - - SIA "Gandrs poligrāfija" 1670,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par izmaksu un ieguvumu analīzes mācību semināru - - - Ieva Kuzmina un Ritvars Timermanis 640,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par mediju monitoringa un ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu (ziņu lentes) pakalpojuma nodrošināšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām - - - SIA "LETA" 3360,00 31.12.2017.
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā, ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 002) konferenču zāles remontu - - - VAS "Nekustamie īpašumi" 2095,71 22.11.2017.
Par animētu klipu izveidi - - - SIA "Metaforu Fabrika" 2500,00 līdz saistību izpildei
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu - - - SIA "MIXTRANS" 3000,00 31.08.2020.
Par nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 006 0102), ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0102 001) telpas remontu - - - VAS "Nekustamie īpašumi" 2770,57 30.12.2017.
Par pasākuma organizēšanu - - - SIA "3K MANAGEMENT" 9660,00 03.11.2017.
CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. plkst. 10:00 SIA "Skrivanek Baltics", SIA "Abyling", SIA "Amber Line", SIA "Linearis", SIA "Baltic Translations" maksimālā līguma summa 41 999,00 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par darbinieku iesaistes un sociālo labumu un bonusu sistēmas izvērtējumu un rekomendācijām - - - SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju labaratorija" 3000,00 līdz saistību izpildei
Par vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu - - - SIA "KPMG Baltics SIA" 9999,00 30.06.2018.
Par sapulču vadīšanas mācībām - - - SIA “NORDIC GROUP” 3000,00 31.10.2017.
Par atgriezeniskās saites un attīstības pārrunu mācībām - - - SIA “Bright Solutions” 7800,00 13.12.2017.
Par psiholoģiskās noturības un fiziskās labsajūtas veicināšanas semināru - - - SIA „Best Training Agency” 1200,00

12.10.2017.

Par ergonomikas un fizioterapijas semināru - - - SIA „Fizioterapijas studija-Tore” 60,00 līdz pilnīgai saistību izpildei
Par veselīga un daudzveidīga uztura semināru - - - SIA „Reaktors” 70,00 līdz pilnīgai saistību izpildei
Par mākslinieciskā dizaina izstrādi reprezentācijas priekšmetiem (krūzēm) - - - Māris Subačs 88,00 līdz pilnīgai saistību izpildei
Par bīsmamo atkritumu apsaimniekošanu - - - SIA "BAO" nav 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
CFLA 2017/10-PAK Publicēts IUB 17.10.2017. Piedāvājumu iesniegšana 30.10.2017. plkst. 10:00 SIA "Media House" 34367,70 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par zīmējumu izstrādi prezentācijas vajadzībām - - - Māris Subačs 218,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par Zabbix IT infrastruktūras monitoringa sistēmas ieviešanu un Zabbix monitoringa objektu iegādi - - - SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" 3989,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par Microsoft Office Excel mācību semināriem - - - SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" 5040,00 13.12.2017.
Iepirkuma līgums par tulkošanas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8/53 ietvaros) CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. plkst. 10:00 SIA "Amber Line" 650,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par mentoru mācībām un konsultēšanu - - - SIA "Best Training Agency" 7450,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par lietišķās etiķetes lekciju - - - SIA "NJ Studija" 160,00 12.12.2017.
Par autotransporta vadīšanu - - - Jānis Pētersons 3200,00 31.12.2018.
CFLA 2017/11-PAK Publicēts IUB 01.12.2017. Piedāvājumu iesniegšana 12.12.2017. plkst. 10:00 SIA "Tele2" 15000,00 31.12.2020.

*Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem