Iepirkums

Iepirkuma identifikācijas numurs

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma procedūras rezultāti

(Piegādātāja/Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, Līgumcena (bez PVN), Līguma darbības termiņš)

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/18-PIEG 18.10.2016.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/17-PIEG 18.10.2016.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/16-PIEG 16.09.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/15-PAK 29.07.2016.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/14-PIEG 08.07.2016.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/13-PIEG 16.06.2016.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/12-PIEG 03.06.2016. .
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/11-PAK 30.05.2016.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/12-PIEG 01.06.2016.
B daļas iepirkums CFLA-2016-7-PAK 25.04.2016.

 

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2016-10-PAK 19.04.2016.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2016-5-PAK 13.04.2016.

 

 

 

 

PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2016-3-PIEG

05.04.2016.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo punktu un iepirkuma nolikuma 32. un 33.1.punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības par 1.iepirkuma priekšmeta daļu “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras telpām” piešķirt SIA “Dižozols plus”, reģ.nr.40003378468 un slēgt līgumu par summu līdz 70 000,00 euro (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN; 2.iepirkuma priekšmeta daļu “Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Rīgā, Smilšu ielā 1, 5.stāvā” piešķirt SIA “Dižozols plus”, reģ.nr.40003378468 un slēgt līgumu par 395,00 euro (trīs simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN; 3.iepirkuma priekšmeta daļu “Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Jelgavā, Pasta ielā 43, 3.stāvā” piešķirt SIA “Standard Latvia”, reģ.nr.40003402399 un slēgt līgumu par 1336,43 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro, 43 centi) bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-8-PAK 17.03.2016. Iepirkums pārtraukts, jo tiks precizēts iepirkuma 1.daļas Tehniskās specifikācijas 4.3.1.punkts un Finanšu piedāvājuma forma.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-6-PAK 11.03.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-4-PIEG 09.03.2016.
B daļas iepirkums

CFLA-2016-1-PAK

19.02.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu
PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts CFLA-2015-38-PIEG 05.02.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un iepirkuma nolikuma 30.punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Vieglā pasažieru automobiļa ilgtermiņa noma” piešķirt SIA „Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, un slēgt līgumu par piedāvāto nomas maksu vienam mēnesim – 443,54 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, 54 centi) bez PVN
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-2-PIEG 02.02.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt Tehnisko specifikāciju.