Iepirkums

Iepirkuma identifikācijas numurs

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma procedūras rezultāti

(Piegādātāja/Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, Līgumcena (bez PVN), Līguma darbības termiņš)

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-47-PAK 16.12.2015
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-41-PAK 09.12.2015
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-40-PAK 04.12.2015 Iepirkums tika izbeigts bez rezultāta saskaņā ar iepirkuma nolikuma 23.punktu, jo ir nepieciešams precizēt Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-45-PAK 02.12.2015.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-37-PAK 19.10.2015. Iepirkums tika izbeigts bez rezultāta saskaņā ar iepirkuma nolikuma 21.punktu, jo ir nepieciešams precizēt Finanšu piedāvājumu
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-28-PAK 17.08.2015.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-22-PIEG 14.08.2015.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-21-PIEG

12.06.2015.

 

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-19-PAK

04.06.2015.

 

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-17-PIEG

02.06.2015.

 

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-11-PIEG

25.05.2015.

 

 

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-12-PAK

18.05.2015.

Tā kā iesniegto piedāvājumu cena pārsniedza paredzamo līgumcenu, tad lai ievērotu vienlīdzīgu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem potenciālajiem pretendentiem, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru, kā arī pārvērtēt paredzamo līgumcenu

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-4-PAK 12.05.2015.

 

 

PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts CFLA-2015-7-PAK 20.04.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un iepirkuma nolikuma 32.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SE „BTA Insurance Company”, reģ. Nr. 40003159840.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-9-PAK 17.02.2015.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-3-PIEG 30.01.2015.