Ņemot vērā, ka 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir paredzēti projekti, kuros finansējuma saņēmējs varēs būt fiziska persona, ir izveidota jauna funkcionalitāte - fiziskas personas var piereģistrēties kā e-vides lietotājs, neslēdzot atsevišķu līgumu ar CFLA par e-vides izmantošanu.

Kas jāņem vērā?

 1. Attiecas TIKAI uz 2021. - 2027. gada plānošanas perioda KPVIS;
 2. Attiecas tikai uz fiziskām personām, kuras būs projektā finansējuma saņēmējs;
 3. Funkcionalitāte tiek “aktivizēta” tikai tad, ja ir izsludināta kāda atlase, kurā plānoti finansējuma saņēmēji arī fiziskas personas;
 4. E-vides lietotājam automātiski tiek piešķirtas “A” (paraksttiesīgās personas) – apstiprināšanas tiesības, kas ļauj gan izveidot, gan iesniegt projekta iesniegumu, kā arī lietotāju administratora tiesības – var piešķirt tiesības citiem uz savu projektu;
 5. Projekta iesniegumā persona tiks attēlota kā finansējuma saņēmējs un paraksttiesīgā persona.

 

Kā notiek reģistrācija?

 • Atver Projektu portālu (KPVIS)
 • Nospiež uz [Pieslēgties],
 • Izvēlas ar kuru no paaugstinātas drošības līdzekļiem pieslēgsies – eID, eParaksts vai eParaksts Mobile
 • Jāiepazīstas un jāapstiprina atvērtie Projektu portāla sistēmas lietošanas noteikumi
 • Nākamajā attēlotajā logā norāda e-pastu ar kuru vēlas tikt piereģistrēts kā e-vides lietotās
 • Nospiež [Saglabāt]
 • Pēc e-pasta ievadīšanas un saglabāšanas, uz jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kas ir jāapstiprina 15 minūšu laikā, lai piereģistrēšanās tiktu pabeigta.

Ja piereģistrēšanās būs notikusi veiksmīgi, tad, atkārtoti pieslēdzoties sistēmai, varēsiet atvērt 2021-2027 KPVIS apakšsistēmu un tajā izveidot un iesniegt projekta iesniegumu kā fiziska persona.

Piereģistrēšanās kā fiziskai personai 2021.-2027.apakšsistēmā notiek caur lietotāja profilu:

 • Lietotājs pieslēdzas KPVIS e-videi ar latvija.lv un atver lietotāja profilu:
  1. 14/20 un AF KPVIS  – sistēmas labajā augšējā stūrī uzspiežot uz sava vārda, uzvārda
  2. 21/27 KPVIS – sistēmas labajā augšējā stūrī uzspiežot uz saviem iniciāļiem -> Uzstādījumi

Ja būs kāda atvērta projekta iesniegumu atlase, kur kā finansējuma saņēmējs ir paredzētas fiziskas personas, savā profilā redzēsiet pogu [Pieteikties finansējuma saņemšanai kā fiziskai personai].

KPVIS skats
Piemērs 14/20 KPVIS lietotāja profilā
 • Nospiežot pogu, tiks atkārtoti uzdots jautājums
 • Apstiprinot ar “Jā”, tiks parādīts paziņojums, ka ir veiksmīgi aktivizēta iespēja pieteikties kā fiziskai personai finansējuma saņemšanai (pat, ja jums jau ir citas tiesības juridiskas personas vārdā veidot projekta iesniegumus)
 • To, ka šāda iespēja ir aktivizēta, turpmāk varēsies redzēt savā lietotāja profilā – kā saiti, kura uzreiz novedīs pie aktīvajām atlasēm 2021.-2027. gada plānošnas perioda apakšsistēmā.
KPVIS skats

 

 • Atver Projektu portālu (KPVIS)
 • Nospiež uz [Pieslēgties],
 • Izvēlas ar kuru no paaugstinātas drošības līdzekļiem pieslēgsies – eID, eParaksts vai eParaksts Mobile
 • Jāiepazīstas un jāapstiprina atvērtie Projektu portāla sistēmas lietošanas noteikumi
 • Nākamajā attēlotajā logā norāda e-pastu ar kuru vēlas tikt piereģistrēts kā e-vides lietotās
 • Nospiež [Saglabāt]
 • Pēc e-pasta ievadīšanas un saglabāšanas, uz jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kas ir jāapstiprina 15 minūšu laikā, lai piereģistrēšanās tiktu pabeigta.

Ja piereģistrēšanās būs notikusi veiksmīgi, tad, atkārtoti pieslēdzoties sistēmai, varēsiet atvērt 2021-2027 KPVIS apakšsistēmu un tajā izveidot un iesniegt projekta iesniegumu kā fiziska persona. Piekļuve iepriekšējiem projektiem nebūs pieejama.

 • Lietotājs pieslēdzas KPVIS iekšējai videi ar latvija.lv un atver lietotāja profilu:
  • 14/20 un AF KPVIS  – sistēmas labajā augšējā stūrī uzspiežot uz sava vārda, uzvārda
  • 21/27 KPVIS – sistēmas labajā augšējā stūrī uzspiežot uz saviem iniciāļiem -> Uzstādījumi
 • Ja būs kāda atvērta projekta iesniegumu atlase, kur kā finansējuma saņēmējs ir paredzētas fiziskas personas, savā profilā redzēsiet pogu [Pieteikties kā fiziskai personai – finansējuma saņēmējs e-vidē].
KPVIS skats
Piemērs 14/20 KPVIS lietotāja profilā
 • Nospiežot pogu, tiks atkārtoti uzdots jautājums.
 • Apstiprinot ar “Jā”, ka tiešām vēlaties kā fiziska persona pieteikties projekta iesniegšanai e-vidē, tiks parādīts paziņojums, ka ir veiksmīgi izveidots e-vides lietotājs.
 • Tālāk būs nepieciešams atkārtoti pieslēgties, norādīt savu e-pastu ar kuru vēlaties tikt piereģistrēts kā e-vides lietotājs.
 • Pēc e-pasta ievadīšanas un saglabāšanas, uz jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kas ir jāapstiprina 15 minūšu laikā, lai piereģistrēšanās tiktu pabeigta.
 • Atkārtoti pieslēdzoties, ja reģistrācija notikusi veiksmīgi, būs iespēja izvēlēties – pieslēgties kā finansējuma saņēmējam

KPVIS skats

 

Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, tad, veidojot e-vidē jaunu projekta iesniegumu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakšsistēmā, projekta iesniedzēja izvēlnē būs redzams vārds, uzvārds.