Datums 3. novembris, 2021
Laiks10.00–12.30
Vieta MS Teams

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais vebinārs par atklātu projektu atlasi ES fondu atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai (SAM 4.2.2.(13.1.3.1.) - 5.kārta)

!!! TIEŠSAISTĒMS Teams 

Videoieraksts: youtube.com

Laiks

Temats

Lektors

10:00 – 10:05

Ievads, atklāšana

Dace Barkāne,

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadītāja/ Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja p.i

10:05 – 10:25

Pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes atbalsta programmas piektās atlases nosacījumi un būtiskākās izmaiņas

Kaspars Raubiškis,

VARAM Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts

10:25 – 10:50

Valsts atbalsta nosacījumi (papildinoša saimnieciskā darbība un papildpakalpojumi) - teorija un praktiskā piemērošana

Olita Zālīte-Vīlipa,

VARAM Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperte

10:50 – 11:00

Projektam pievienojamā dokumentācija saistībā ar valsts atbalsta jautājumiem

Kristīne Šmite,

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

11:00 – 11:30

Izmaiņas infrastruktūras energosertifikācijā (MK noteikumi Nr.222), prasības atlases ietvaros – “Primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums” un “Siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums”

Kārlis Bergmanis,

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākais eksperts

11:30 – 12:00

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un vērtēšanas process, biežāk konstatētās kļūdas

Kristīne Šmite,

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

12:00 – 12:30

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem*

 

* Lūdzam jautājumus par atlasi iesūtīt iepriekš uz e-pasta adresi atlase@cfla.gov.lvVienlaikus pirms jautājuma uzdošanas, aicinām iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas nopublicēti pie atlases dokumentācijas.