Tiešraide 23. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 13.30. 

Videoieraksts:

 

JAUTĀJUMIEM:

Jautājumu uzdošanai lūdzam izmantot vietni sli.do. 
 

SEMINĀRA PROGRAMMA, PREZENTĀCIJAS

Diskusijas: ES fondu un citu mehānismu atbalsts 2021-2027 un investīciju plāni reģionos

Investīciju ieceres pašvaldībās