Attīstības sadarbība
Uzbekistānas  projekta vadības sēdes dalībnieki

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā Latvijas attīstības sadarbības aģentūra īsteno projektu Uzbekistānā "Atbalsts Uzbekistānas valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanai". Ceturtdien, 30. maijā Latvijas vēstniecībā Taškentā norisinājās pirmā projekta vadības padomes sēde, kurā piedalījās projekta finansētāji Vācijas attīstības sadarbības organizācija “GIZ” un galvenie atbalsta saņēmēji Uzbekistānā: Publisko pakalpojumu attīstības aģentūra (ARGOS); Stratēģisko reformu aģentūra un Valsts administrācijas akadēmija.

Projekta vadības sēde Taškentā

Projekta vadības padomes līdzpriekšsēdētāja, CFLA direktore Anita Krūmiņa uzsvēra, ka aģentūra ir ļoti gandarīta par Vācijas valdības doto iespēju īstenot šo projektu, jo stratēģiskā plānošana un cilvēkresursu attīstība ir būtiski jautājumi jebkurā valstī, it īpaši Uzbekistānā, kas ir paudusi stingru apņēmību tuvoties Eiropas vērtībām. Latvijas publiskā pārvalde ir daudz ieguldījusi cilvēkresursu attīstībā, tāpēc Latvijai ir gadu gaitā uzkrātas zināšanas un ekspertīze, ko sniegt projekta partneriem šajā jomā.

Projekta vadības padome vienojās par turpmākajiem aktivitāšu virzieniem, īpašu uzmanību veltot Uzbekistānas valsts pārvaldes darbinieku apmācību programmu izstrādei un ieviešanai. Projekta nākamā aktivitāte būs apmācību vizīte Rīgā par cilvēkresursu stratēģijas izveidi.