Noderīgi projektu īstenotājiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 08.03.2023. ir publicējusi skaidrojošu materiālu “Mākslīgu apstākļu Eiropas Savienības fondu atbalsta saņemšanai radīšana un vērtēšana. Materiālā apskatīti Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22.pantā norādītie mākslīgo apstākļu piemēri, kas varētu norādīt uz mākslīgi radītiem apstākļiem, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu finansējumu. Ja CFLA konstatē mākslīgu apstākļu esamību, CFLA var pieņemt lēmumu par aizliegumu fiziskai vai juridiskai piedalīties projektu iesniegumu atlasē uz laiku līdz trīs gadiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Uzskatāms, ka projekta iesniedzējs radījis mākslīgus apstākļus, ja projekta iesniedzējs, ar vai bez trešo pušu iesaistes, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas radījis situāciju vai apstākļus, kas neatbilst ikdienas situācijai un ir radīti ar nolūku nodrošināt atbilstību atbalsta programmas nosacījumiem vai paaugstināt projekta iesnieguma konkurētspēju (piemēram, saņemot lielāku projekta iesnieguma vērtējuma punktu skaitu) un iegūt publisko finansējumu (piemēram, kvalificējoties atbalsta saņemšanai, kas faktiski nebūtu iegūstams vai mākslīgi palielinot saņemamā atbalsta intensitāti).

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka aprakstītie situāciju piemēri nav absolūti un izslēdzoši – t.i. ir iespējamas citas, līdzīgas situācijas, citāds apstākļu kopums vai īpašas nianses katrā jaunā situācijā, un arī ir iespējami citi, materiālā neiekļauti gadījumi, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var pieņemt lēmumu par aizliegumu piedalīties atlasēs. Ņemams vērā, ka katrā situācijā izšķiroša nozīme Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vērtējumam ir pierādījumu (t.sk. faktu un informācijas avotu) kopumam: gan pierādījumiem, kas no projekta iesniedzēja/finansējuma saņēmēja puses ir iesniegti Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, gan patstāvīgi Centrālā finanšu un līgumu aģentūras iegūtajiem pierādījumiem.