RPNC ambulatorā centra jaunbūve

Pirmdien, 15. maijā topošā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Ambulatorā centra ēkas jaunbūves Tvaika ielā 2 pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ēkas kopējā platība būs gandrīz 2700 kvadrātmetru, un tā būs modernākā no jaunajām būvēm visā slimnīcas teritorijā. Plānots, ka jaunais multifunkcionālais Ambulatorais centrs pacientus sāks uzņemt  jau nākamā gada pirmajā pusē.

RPNC ambulatorā centra jaunbūve
RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce, uzrunājot klātesošos kapsulas iemūrēšanas pasākumā 2023. gada 15. maijā, neslēpa savu prieku par to, ka jaunceltnei jau redzamas aprises, jo būvniecība ir ilgi lolots sapnis: “Mūsu 7,4 ha lielajā teritorijā mums ir gana daudz vietas, kur attīstīties. To jau jūs arī redzat, pastaigājot pa teritoriju – visur, kur vien skaties, visur notiek kādi celtniecības vai uzlabošanas darbi. Mēs ejam līdzi laikam un beidzot tam līdzi iet arī mūsu ēkas. Pacienti, apmeklētāji un darbinieki varēs novērtēt uzturēšanos skaistās, modernās telpās.”

Trešā RPNC ambulatorā centra būvniecība akcentē mūsu mērķi attīstīt un paplašināt psihiatriskās palīdzības ambulatorās aprūpes pieejamību un kvalitāti un samazināt stacionārās palīdzības apjomu. Tajā tiks izvietoti Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpes un Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpes ārstu kabineti. Tāpat būs telpas dienas stacionāram – kas ir ārstniecības un diagnostikas pakalpojums pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuru tā sarežģītības vai laika ietilpības dēļ nav iespējams veikt ambulatori. Ēkā būs telpas pacientu rehabilitācijai, ergoterapijai, mūzikas/deju/mākslas/gaismas/drāmas terapijām, fizioterapijai, kā arī pacientu resocializācijas telpa. Jaunajā ēkā būs arī moderns Klientu apkalpošanas centrs.

Projekts īstenots, pateicoties Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts finansējumam un RPNC līdzfinansējumam.

Lai nodrošinātu pieejamu, vispusīgu un pēctecīgu augsta standarta specializētu psihiskās veselības aprūpi atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes jomā un uzlabotu veselības aprūpes infrastruktūru, RPNC 2021. gada 20.09.2021. parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” īstenošanu. 2022. gada laikā notika ēkas projektēšana un dokumentācijas saskaņošanas process, un nu jau redzamas ēkas pirmās aprises.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” aktivitātes “Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana un būvniecība”  ietvaros.

RPNC ambulatorā centra jaunbūve