Līdz š.g. 17. februārim (plkst. 15.00) tiek pieņemti pieteikumi labāko iepirkumu speciālistu, pasūtītāju, piegādātāju, zaļāko iepirkumu - kopumā desmit ar iepirkumu jomu saistītās kategorijās - izvēlēšanai. 

Iepirkumu Gada balva tiek pasniegta vairākās kategorijās, lai apliecinātu  atzinību par panākumiem publisko iepirkumu norisē.  Nominēšana Iepirkumu Gada balvai ir pateicība pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, kā arī citām publisko iepirkumu jomā iesaistītām personām par viņu ieguldījumu publisko iepirkumu jomas attīstībā un iepirkumu veiksmīgā norisē, kā arī rosinātu tiem būt vēl labākiem.

Gada balvas laikā tiks pasniegtas godalgas 10 nominācijās:

  • Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā,
  • Gada iepirkumu speciālists pasūtītājiem,
  • Gada iepirkumu speciālists piegādātājiem,
  • Gada pasūtītājs preču un pakalpojumu jomā,
  • Gada pasūtītājs būvdarbu jomā,
  • Gada piegādātājs preču un pakalpojumu jomā,
  • Gada piegādātājs būvdarbu jomā,
  • Gada iepirkums,
  • Gada zaļākais iepirkums preču un pakalpojumu jomā,
  • Gada zaļākais iepirkums būvdarbu jomā.

Kandidātu atbilstību un balvu saņēmējus noteiks neatkarīga žūrija, kurā darbosies Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Pasākuma pirmā daļa tiks veltīta konferencei, kurā dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktualitātes par iepirkumu jomu un tās saistītiem jautājumiem. Reģistrācija konferencei sāksies šī gada 17. februārī. Vietu skaits konferencē ierobežots.

Iepirkumu Gada konferenci rīko žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Papildu informācija tīmekļa vietnē https://zurnalsiepirkumi.lv/gadabalva-pieteikt/