ES fondu projekts
RSU Jauno docētāju skola

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ar Eiropas Savienības fondu atbalstu stiprinājusi personāla kapacitāti, iesaistot doktorantus akadēmiskajā darbā un augstskolas mācībspēkus papildinot ar ārvalstu pasniedzēju iesaisti. Stiprinātas arī akadēmiskā personāla kompetences, piedāvājot iespēju stažēties pie komersantiem, apgūt profesionālo angļu valodu, specializēto mācību ietvaros, līderību un sadarbību ar industriju.

Kā jauna jeb inovatīva metode projektā tika ieviesta 𝗝𝗮𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗰𝗲̄𝘁𝗮̄𝗷𝘂 𝘀𝗸𝗼𝗹a (turpmāk – JDS), kas tagad ir kļuvusi par pastāvīgu atbalsta platformu un ir pieejama visiem RSU docētājiem ar pedagoģiskā darba pieredzi līdz 5 gadiem. Projekta īstenošanas laikā no 2019. gada līdz 2022. gada nogalei četrus mācību ciklus kopā absolvēja 75 RSU akadēmiskā personāla pārstāvji. Viens cikls norisinājās četru mēnešu garumā ar nodarbību intensitāti vienu reizi nedēļā. Nodarbību laikā un patstāvīgi apgūstot asinhroni pieejamus materiālus, docētāji apguva dažādas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas un metodes, dažādu digitālu rīku integrēšanu studiju procesā, kā arī studiju kursu dizainēšanas principus, lai modernizētu savus studiju kursus un nodrošinātu vērtīgu mācīšanās pieredzi studējošajiem.

Tematiskā cikla īstenošanas mērķis bija sniegt atbalstu jaunajiem docētājiem līderības kvalitāšu izkopšanā, profesionālās ētikas un rīcībspējas veicināšanā digitālajā laikmetā un mērķtiecīga sadarbības modeļa veidošanā ne tikai ar studentiem, bet arī ar industrijas pārstāvjiem.

RSU Jauno docētāju skola

Novērtējot jauno docētāju atsauksmes par JDS devumu viņu izaugsmei, RSU vadība atbalstīja JDS turpmāku darbību.  Šobrīd ir uzsākts jau piektais mācību cikls, kurā mācības uzsākuši 24 jaunie docētāji no sociālo zinātņu un veselības aprūpes studiju programmām, kuri ir motivēti stiprināt savas pedagoģiskās prasmes un veicināt RSU studiju kvalitāti.

Projekta ietvaros Jaunās docētāju skolas (JDS)  īstenošanu nodrošināja viens eksperts, kam ir pieredze gan akadēmiskā, gan administratīvā darbā augstākās izglītības iestādē. Projekta ietvaros eksperts izstrādāja jauno docētāju skolas mācību koncepcijas izstrādi, tās īstenošanas koordinēšanu, mācību vadīšanu, konsultatīvo atbalstu visa projekta laikā, kā arī specifisku jautājumu apmācībās, tikai pieaicināti citi kompetenti attiecīgo jomu ekspertu. Jaunās docētāju skolas īstenošanai 4 gadu laikā tika izlietoti 83987.62 EUR.

Kopējais Eiropas Sociālā fonda projekta 8.2.2.0/18/A/013  finansējums ir 484 631.32 EUR.