Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, Rojā ir uzbūvēta jauna un moderna brīvdabas estrāde, kas atrodas 100 m attālumā no jūras un Rojas pludmales. Rojas brīvdabas estrāde ir Ziemeļkurzemes vasaras pasākumu norises centrs, un tā būvēta kā atklāta tipa celtne ar jumtu visā tās garumā un sienām, lai pasākumu norisi netraucētu Latvijas mainīgie laika apstākļi, vienlaikus nodrošinot apmeklētājiem komfortablu pasākuma baudīšanu. Estrādes skatītāju zāles ietilpība ir līdz pat 1000 sēdvietām un 1000 stāvvietām. Uz doto brīdi Rojas brīvdabas estrādes skatuve ir lielākā brīvdabas skatuve Latvijā ar ļoti labu akustiku. Estrādes teritorija ir ļoti plaša un labiekārtota, kā arī draudzīga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle
 
Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle

Rojas novadā izsenis tiek organizēti tradīcijās balstīti plaša mēroga kultūras pasākumi - Zvejnieksvētki, Senās uguns naktis, Rojas novada svētki, Saulgriežu pasākumi, kino, mākslas un kultūras festivāls “RojaL”, mākslas festivāls “Roja Lab” un citi. Šos pasākumus ik gadu apmeklē Rojas novada iedzīvotāji un tūristi. Vasaras periodā, kad tūristu skaits Rojas novadā būtiski pieaug, piemērotas infrastruktūras trūkuma dēļ, agrāk nebija iespējams nodrošināt pieprasījumam atbilstošu, kvalitatīvu kultūras pakalpojumu piedāvājumu. Brīvdabas kultūras pasākumu apmeklētāju skaitam pieaugot, aizvien problemātiskāka un dārgāka kļuva pasākumu norises vietu izveide, tāpēc bija nepieciešama patstāvīgas un labiekārtotas vietas radīšana.

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle
 
Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle
 
Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle

Estrādē tiek piedāvāts plašs un daudzveidīgs pasākumu klāsts – dažādu mūzikas stilu grupu koncerti, akustiskie koncerti, teātra izrādes, izstādes, korporatīvie pasākumi un sporta pasākumi, kā arī vēl daudz citu pasākumu. Rojas brīvdabas estrāde ir lieliska vieta radošām izpausmēm.

Estrādes ēkā izveidota noliktava-palīgtelpa, divas mākslinieku telpas, divas labierīcības, administrācijas kabinets. Apkārt estrādes teritorijai pieejami stāvlaukumi automašīnu novietošanai. Ikdienā estrāde ir slēgta teritorija, to var apskatīt un izstaigāt, iepriekš piezvanot vai rakstot uz estrādes e-pastu. Plašāk: http://roja.lv/lv/rojas-brivdabas-estrade

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle
 
Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle

Kopējās estrādes izveides izmaksas ir 3 328 610 eiro, ES fondu ieguldījums ir 600 000 eiro.

Rojas brīvdabas estrāde ir viena no septiņiem kultūras objektiem, lai veicinātu vietējās kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu attīstību Kurzemē, kas radīta  projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” ietvaros. Kopējās projektā paredzētās izmaksas ir vairāk nekā 7,3 milj. eiro, no kurām ES fondu līdzfinansējums ir 3,1 milj. eiro. Projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Jūrmalas pilsētas dome īsteno sadarbībā ar Rojas novada domi, Mērsraga novada pašvaldību un Engures novada domi.

Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” objekti:

  1. Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un teritorijas labiekārtošana.
  2. Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana, ierīkojot tajā tūrisma informācijas punktu, interaktīvu ekspozīciju un mākslas galeriju.
  3. Šlokenbekas muižas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
  4. Engures parka pilnveide un labiekārtošana.
  5. Engures pludmales infrastruktūras izveide.
  6. Jēgerlejas brīvdabas estrādes pārbūve un labiekārtošana Mērsragā.
  7. Rojas brīvdabas estrādes izveide ar skatu uz jūru vērstu skatītāju amfiteātri.

Projekta mērķis ir veicināt Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Objektu attīstīšana un pilnveidošana ir vērsta arī uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot infrastruktūru kvalitatīvai un daudzveidīgai brīvā laika pavadīšanai, tai skaitā sabiedrības iniciatīvas virzītu pasākumu norisei. Papildus, projekta īstenošanas rezultātā, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas objektu saglabāšanā, infrastruktūras pilnveidē un pilsētvidi degradējošu objektu sakārtošanā, tiek uzlabota pilsētvide.

Kopumā līdz 2022. gadam ar ES fondu līdzfinansējumu vairāku projektu ietvaros visā Latvijā paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt vairāk nekā 60 kultūras un dabas mantojuma objektus.

Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle