ES fondu projekts
Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centrs

4. jūlijā notika Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) renovēto vēsturisko  3. un 4. korpusu Tvaika ielā 2 svinīgā atklāšana. Renovācija tika īstenota ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Pārbūvētajā 3. ēkā izvietota duālo diagnožu, tai skaitā ēšanas traucējumu nodaļa.  Nereti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atvestie pacienti nav tikai psihiatriski vai tikai narkoloģiski pacienti  - “duālās diagnozes” jeb komorbiditātes raksturo veselībai kaitīgu atkarības vielu lietošanu vai atkarību un psihisku slimību vienlaicīgu pastāvēšanu. Šīs duālās saslimšanas ir smagākas, un nereti tām ir hroniska gaita, tās saistītas ar pazeminātu dzīves kvalitāti, bezdarbu, interpersonālo attiecību pasliktināšanos, kā arī ar paaugstinātu pašnāvības risku un dzīvildzes mazināšanos. Savukārt, par pusaudžu ēšanas traucējumu pieaugumu ne reizi vien informējusi Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) - 2021. gadā Bērnu slimnīcā kopējais pirmo reizi diagnosticēto ēšanas traucējumu, kuros ietilpst anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās un selektīvā ēšana, skaits bija 104, no tiem anoreksija tika diagnosticēta 75 pacientiem. 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos jaunu anoreksijas gadījumu skaits vien ir bijis 182!  Tagad pusaudži no 16 gadu vecuma varēs meklēt palīdzību ēšanas traucējumu saistībā arī RPNC.

Savukārt 4. ēkā realizēta atkarības pacientu ārstēšana, tai skaitā ilgtermiņa farmakoterapijas programma ar metadonu un Minesotas motivācijas programma. Tāpat izveidots pacietu informācijas centrs – tas ir  atbalsta, saziņas un apmācību centrs pacientiem un viņu tuviniekiem resocializācijas vajadzībām, kas ietver sociālās, psiholoģiskās, izglītības, komunikācijas un nodarbinātības vajadzības, ar iespējām veidot pacientu darbu izstādes, būs arī neliela bibliotēka un lasītava pacientiem.

Pacienti 4. korpusa jaunajās telpās uzturēties sāks ar nākamo nedēļu, savukārt 3. korpusā - aptuveni pēc mēneša, kad tiks pabeigti visi telpu iekārtošanas darbi.  

Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centrs

Abu ēku kopējā atjaunotā telpu platība  ir 1950,5 m2. (3. korpuss - 975,9 m2 un  4. korpuss - 974,6 m2.)

Vēsturisko 3. un 4. korpusu pārbūve realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta  Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”  ietvaros un izmaksāja 8,3 miljonus eiro, jeb 8 354 100 eiro tai skaitā PVN, no tiem 85 % jeb 7 100 985 eiro ir ERAF finansējums, 9% jeb 751 869 eiro ir valsts budžeta finansējums un 6% jeb 501 246 eiro ir RPNC finansējums.

Projekta aktivitātes mērķis ir Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kā ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, nodrošinot plašāku ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu psihiatrijā un narkoloģijā.

Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centrs

Abas ēkas ir 200 gadus vecas – tās atklātas 1824. gada 21. septembrī, kad atklāta “Aleksandra augstumu” slimnīca. Saturs tajās pa laikam ir mainījies. Padomju laikos 4. ēkas pirmajā stāvā līdz 2014. gadam bija Uzņemšanas nodaļa, kādu laiku te bijis arī dienas stacionārs, 2. stāvā – iecienītā 20. neirožu nodaļa, kas pārcelta uz Ambulatoro centru “Veldre”, galā pie Aptiekas ielas bijusi Ambulatoro tiesu ekspertīžu nodaļa. Kad Rīgas psihiatrijas centru apvienoja ar reorganizēto Narkoloģijas valsts aģentūru un tika izveidots RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienests, 1. stāva galā pie Aptiekas ielas 2009. gada rudenī atvēra metadona kabinetu, bet 2. stāvā jau bijusi akūto stāvokļu narkoloģijas nodaļa.  3. ēkā, kur būs duālo diagnožu stacionārās nodaļas, padomju laikos bija 11. un 19.  gerontoloģijas sieviešu nodaļa. 2007. gadā tur iekārtoja stacionāro narkoloģijas nodaļu un Minesotas programmas nodaļu.

Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centrs

Projekta aktivitātes mērķis ir Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kā ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, nodrošinot plašāku ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu psihiatrijā un narkoloģijā.