Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apkopojusi ieteikumus, kā rīkoties, ja Eiropas Savienības (ES) fondu projektos to īstenošanas procesā radušies riski, kas saistīti ar sadārdzinājumu vai kara darbību Ukrainā. 

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozares organizācijām ir izstrādājusi Vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai. Vadlīnijas pamatā ir izstrādātas būvdarbu līguma cenas indeksācijai, taču līdzīgus principus pasūtītājs var piemērot arī citiem publiskajiem būvniecības pakalpojumu līgumiem. 

! Vēršam uzmanību, ka vadlīnijās paredzētā līgumcenas indeksācija ir piemērojama tikai attiecībā uz no jauna slēdzamajiem publiskajiem būvdarbu līgumiem

Lai risinātu kara darbības Ukrainā un ieviesto sankciju rādītas sekas noslēgtajos publiskajos iepirkumu līgumos, izmantojams Iepirkumu uzraudzības biroja  skaidrojums (papildināts 20.06.2022.) par līgumu grozījumu pieļaujamību un veikšanas kārtību.

Skaidrojumā ir sniegti ieteikumi rīcībai arī gadījumā, ja līgums vēl nav noslēgts, kā arī nākotnē plānotiem iepirkumiem.  

Spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos grozījumu izvērtēšanai un veikšanai ir izmantojamas Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai

Vadlīnijas satur ieteikumus būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai un ieskicē faktorus, kas būtu vērtējami, veicot grozījumus spēkā esošajos publiskajos būvdarbu līgumos attiecībā uz ēku būvniecību. Vadlīnijas nav izmantojamas, lai novērtētu sadārdzinājumu, kas radies Covid-19 pandēmijas vai kādu citu faktoru ietekmē. 

Uzmanību!