Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pagarinājusi projektu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 1. jūnijam Eiropas Savienības (ES) fondu programmā energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Šajā atlases kārtā pieejamais Kohēzijas fonda (KF) finansējums projektu īstenošanai ir gandrīz 11,7 miljoni eiro.

Projektu iesniegšana - līdz 1. jūnijam

Apstrādes rūpniecības nozares komersanti iesniegumus ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt līdz 2020. gada 1. jūnijam – sākotnēji projektu iesniegšanai bija paredzēts termiņš līdz š.g. 9. aprīlim.

Atbalsts energoefektīvākām ražošanas telpām, noliktavām un iekārtām

ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā, kā arī projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

Vienam projektam - līdz miljonam eiro no ES fondu finansējuma

Vienam finansējuma saņēmējam un viņa saistītajiem uzņēmumiem maksimālais KF finansējuma apmērs trešās atlases kārtas ietvaros ir 1 miljons eiro. KF atbalsta intensitāte ir līdz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Programmas trešajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir  11 679 793 eiro.

Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 05.11.2019.  noteikumos Nr. 506.  

KF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē"  ietvaros.

Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Pagarināta pieteikšanās ES fondu atbalstam energoefektivitātes palielināšanai apstrādes rūpniecībā