ES fondu projekts

2020. gada augustā uzsāktie krastmalas izveides būvdarbi Daugavas labajā krastā gar Daugavpils cietoksni ir pabeigti – tur Daugavpils pilsētas pašvaldība Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētā projektā labiekārtojusi gandrīz kilometru garu krastmalas posmu no dzelzceļa tilta līdz bijušajam stadionam Daugavas ielā.

Daugavpils cietokšņa krastmala

Krastmalas sākumā, vietā, kur 19. gadsimtā bijusi izvietota Daugavpils cietokšņa osta, izbūvēts pulcēšanas laukums, kurā ir uzstādīts cietokšņa bronzas makets.

No betona bruģa izbūvēta ietve lineāri gar Daugavas labo krastu virzienā no pulcēšanas laukuma līdz autostāvvietai. Vienā posmā atsegts vēsturiskā aizsargdambja seguma posms: pārlikts vēsturiskajā augstuma atzīmē, lokāli papildināts un izveidots savienojums ar betona bruģa ietvi. Atsegts vēsturiskā ceļa posms, kurš 19. gadsimtā veda no pontontilta vietas pāri aizsargdambim uz cietoksni pie Nikolaja vārtu tilta. Projektā apzīmētais “Lunetes ceļš” izbūvēts no dažāda izmēra apaļiem laukakmeņiem, lokāli remontēts, atsegts faktiskajā platumā. Atjaunoti koka stabiņi, kuri atdala braucamo daļu no ietves.

Daugavpils cietokšņa krastmala

Ir izbūvētas dzelzsbetona kāpnes noejai Daugavas līmenī pie remontētas ar lieliem laukakmeņiem pastiprinātās aizsargdambja nogāzes. Šajā posmā atraktas trīs vēsturiskās akas, kuras tika izbūvētas 1860. gados, lai nodrošinātu cietokšņa ūdensapgādes sistēmu. Divām galējām akām nav saglabājusies no ķieģeļiem izbūvētā daļa virs zemes, tāpēc tās tika apbērtas ar zemi. Savukārt centrālajai akai nostiprināja un daļēji rekonstruēja virszemes daļu, apsedza to ar koka vāka imitāciju.

Krastmalas otrajā galā ierīkota autostāvvieta 14 automobiļiem, tajā skaitā viena stāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī autobusa pietura, kas paredzēta īslaicīgas apstāšanās nolūkam. Uzstādītas atbilstošas ceļazīmes.

Pie autostāvvietas izbūvētas kāpnes noejai uz vēsturiskās lietus kanalizācijas izteci Daugavā. Izteces vietas akai uzliktas jaunās restes, remontēta izteces siena un nogāze. Izteces kanāla divām autentiskām šahtām, kuras izbūvētas no granīta profilētiem kvadriem, virsū uzlikti dzelzsbetona grodi ar no jauna izgatavotiem čuguna vākiem ar cietokšņa plānu.

Daugavpils cietokšņa krastmala

Gar visu krastmalu izbūvēts ielu apgaismojums un lietus kanalizācijas tīkli, izveidoti videonovērošanas tīkli. Daugavas ielā trīs vietās izveidotas apgaismotas gājēju pārējas. Izgriezti krūmi un nokaltuši koki. Izveidots jauns zāliens, iestādīti 30 koku dižstādi. Ietves posmā, kur krastmala ir īpaši stāva, izbūvēta dzelzsbetona atbalstsiena.

Pie autostāvvietas izveidota rekreācijas zona ar soliņu lineārajām konstrukcijām no dzelzsbetona ar LED diožu lentes apgaismojumu. Izveidotas apstādījumu zonas ar dažādiem daudzgadīgiem augiem.

Krastmalas sākuma un nobeiguma posmā ir uzstādīti velostatīvi. Krastmalas teritorijā ir uzstādīti arī citi labiekārtojuma elementi: metāla drošības margas, parka soliņi, atkritumu urnas.

Cietokšņa krastmalas izbūve tika veikta Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” ietvaros.

Daugavpils cietokšņa krastmala