ES fondu projekts

Ar ES fondu atbalstu septembrī pabeigti darbi Vārzu pludmales infrastruktūras labiekārtošanas projektā “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. 

Labiekārtojuma projekts veidots aptuveni 1.5 km garā joslā, kas stiepjas gar Baltijas jūras piekrasti trīs posmos no Lauču akmens līdz Vārzu pludmalei.. Teritorija izveidota tā, lai pēc iespējas vairāk vilinātu gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus atpūsties pludmalē. 

Lauču akmens - Vārzu pludmale

Pludmales posmos nu jau paveras dažādas atpūtas iespējas – gan aktīvās, gan pasīvās atpūtas cienītājiem. Vārzu pludmalē izvietots tūrisma informācijas punkts, glābšanas stacija ar medicīnas punktu, kā arī kāpu zonā izveidotas labierīcības un pārģērbšanās kabīnes. Vēl viens no projektā izveidotajiem vides objektiem ir „Logs”, kas kalpo kā rāmis skatam uz burvīgo ainavu. Lai palīdzētu orientēties, izvietotas norāžu zīmes, kas rāda ceļu un attālumu līdz apskates objektiem.

Lauču akmens - Vārzu pludmale

Posmā no publiskās peldvietas ”Vārzas” līdz Lauču dižakmeņiem izveidota vēl viena pieeja pludmalei. Šajā vietā izbūvētas laipas ērtākai piekļuvei pludmalei, kā arī pērģērbšanās kabīnes, velosipēdu novietnes un multifunkcionālas platformas - tādas izbūvētas arī Vārzu pludmalē.