Attīstības sadarbība

Šodien, 14. jūnijā, noslēdzas Uzbekistānas publiskās pārvaldes pārstāvju četru dienu mācību vizīte, kuras ietvaros delegācija piedalījās stratēģijas izstrādes darbnīcā Valsts administrācijas skolā, kā arī devās pieredzes apmaiņā uz Valsts kanceleju, Valsts ieņēmumu dienestu un  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Uzbekistānas delegācija VAS
Divas no vizītes dienām Uzbekistānas publiskās pārvaldes pārstāvji veltīja apmācībām Valsts administrācijas skolā
  • Valsts ieņēmumu dienestā Uzbekistānas delegācija tika iepazīstināta ar iestādes stratēģijas izstrādi kontekstā ar nacionālā līmeņa stratēģiju, īpašu uzmanību veltot cilvēkresursu attīstības sadaļām: cilvēkresursu analītikas instrumentiem un plānošanas metodoloģijām; publiskās pārvaldes darbinieku snieguma izvērtējuma sistēmai.
  • VNĪ prezentēja nākotnes biroju – mūsdienīgas darba vides koncepciju, lai nodrošinātu darbinieku labbūtību.
  • Noslēgumā Valsts kanceleja iepazīstināja Uzbekistānas delegāciju ar Latvijas publiskās pārvaldes modernizācijas prioritātēm un nacionālā līmeņa stratēģiskās plānošanas sistēmu.
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja iepazīstināja Uzbekistānas delegāciju ar Latvijas publiskās pārvaldes modernizācijas prioritātēm

Projekta koordinatore Ieva Jaunzeme norāda, ka mācību vizītē apskatītās tēmas ir nozīmīgas Uzbekistānas publiskās pārvaldes reformu ieviešanā un Latvijas publiskā sektora pieredze stratēģijas izstrādē un reformu ieviešanā ir ļoti plaša un noderīga Uzbekistānai, jo abām valstīm ir daudz saskares punktu kopīgā vēsturē un vēlmē virzīties uz mūsdienīgu un efektīvu valsts pārvaldi.

Vizīte tika rīkota Centrālās finanšu un līgumu aģentūras īstenotā projekta "Atbalsts Uzbekistānas valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanai" ietvaros. Projekts tiek rīkots ar Vācijas attīstības sadarbības organizācijas “GIZ” finansiālu atbalstu.

Uzbekistānas delegācija CFLA