Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir sagatavojusi informatīvu materiālu saimnieciskās darbības veicējiem par komercbanku prasībām un procedūrām Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanā.

Informatīvais materiāls būs noderīgs, lai labāk izprastu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un citos ar finanšu nozari saistītos normatīvajos aktos noteiktās prasības un identificētu potenciālos riskus, kas varētu kavēt veiksmīgu un laicīgu projektu īstenošanu.

Informāciju var atrast mājaslapas sadaļā “Palīgs finansējuma saņēmējiem” vai Finanšu nozares asociācijas mājaslapā.

Noderīga informācija par komercbanku prasībām ES fondu projektu īstenošanā