AF projektu atlase Atveseļošanas fonds
2215i atlase

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā  projektu atlasē par Atveseļošanas fonda (AF) atbalstu mediju nozares uzņēmumiem, veicinot to digitālo transformāciju un darbības pielāgošanu mūsdienu tendencēm digitālajā vidē, saņēmusi 30 projektu iesniegumus. Šim mērķim paredzēti 3,7 miljoni eiro, kas ir 30 % no projektu iesniegumos paredzētā.

Uz AF atbalstu – līdz 750 000 eiro projektam –  pretendē mediji no visiem Latvijas novadiem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales, ietverot gan nelielus reģionālos medijus, gan lielās mediju komercsabiedrības. Visvairāk projektu iesniegumi saņemti no mediju uzņēmumiem, kuru saturs tiek atspoguļots televīzijā – šo 10 uzņēmumu pieprasītais atbalsts arī veido vislielāko summas daļu. Nedaudz mazāk finansējumu ir pieprasījuši 7 uzņēmumi, kuri saturu veido drukātu mediju formātā - tostarp ir gan tādi, kuru saturs šobrīd ir tikai drukātu laikrakstu veidā, gan tādi, kam jau šobrīd pastāv digitālā versija, taču to nepieciešams modernizēt. Vienlaikus uz finansējumu pretendē arī atsevišķi radio, ziņo portāli, kā arī mediju auditorijas pētījumu uzņēmumi.

Kultūras ministrijas izstrādātā AF programma iecerēta, lai modernizētu mediju nozares uzņēmumu procesus,  tādējādi veicinot vietējā mediju satura veidotāju ilgtspēju, saglabājot plurālistisku mediju tirgu un stiprinot noturību pret dezinformāciju.

AF finansējumu varēs izmantot mediju uzņēmumu ražošanas procesu digitalizācijai: digitālo risinājumu, auditorijas pētījumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras, programmatūras licenču un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izstrādes, iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksu segšanai.

Pieejamais AF finansējums ir 3 700 000 eiro, savukārt 30 saņemtajos projektu iesniegumos plānotais atbalsta apjoms  - 12 219 810 eiro – vairāk nekā trīskārt to pārsniedz. Iesniegtie projekti tiks vērtēti konkursa kārtībā.

Mediju uzņēmumi – gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas reģistrētas kā plašsaziņas līdzekļi -  varēja  iesniegt projektu iesniegumus līdz š.g. 27. jūnijam.  Projektu atlases dokumentācija pieejama cfla.gov.lv. Projektu īstenošana finansējuma saņēmējiem būs jāpabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Atbalsts paredzēts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros: 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.5.i. investīcijas "Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana" pasākumā "Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana".

AF mediju programmas otrajā projektu atlasē, kurā paredzēts  atbalsts mācībām mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai, CFLA turpina pieņemt projektu iesniegumus līdz š.g. 18. jūlijam.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.