ES fondu projekts
tipogrāfijas ēka Madonā

Pārbūvējot bijušo tipogrāfijas ēku par Madonas biznesa attīstības centru un to pielāgojot uzņēmējdarbības videi, paredzēts, ka ēkas pagrabstāvā būs noliktavu un tehniskās telpas, 1. stāvā ražošanas un tirdzniecības telpas, 2. un 3. stāvā biroju telpas, kurās izvietosies uzņēmēju atbalsta institūcijas un 4. stāvā tehniskās telpas. Lai nodrošinātu vides pieejamību ēkā personām ar kustību traucējumiem ēkā izbūvēts pasažieru lifts.

Pirmā institūcija, kas jau sākusi apdzīvot Madonas biznesa attīstības centru, ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubators. 

Madona tipografijas ēka
Madonas biznesa attīstības centra svinīgā atklāšana notika š.g. 27. janvārī

Būvdarbu ietvaros atjaunota bijusī tipogrāfijas ēka, kurā veikti telpu atjaunošanas darbi, izbūvēti divi lifti, pasažieru lifts un kravas lifts, izbūvēti  inženiertīkli - ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, videonovērošanas, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, elektronisko sakaru un tīklu sistēmas, veikti ārējo inženiertīklu – ūdens apgādes, kanalizācijas un ārējās elektroapgādes izbūves darbi, laukumu izbūve pie ēkas, veikta ēkas fasādes atjaunošana un labiekārtošanas darbi pie ēkas.

Būvdarbi Madonas biznesa attīstības centrā īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām. 

tipogrāfijas ēka Madonā