Atveseļošanas fonds
Lielā Ģilde un LNOB

Atveseļošanas fonda (AF) atbalsta programmas energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem valsts ēkās, tai skaitā vēsturiskajās ēkās, kurās tiek nodrošināta kultūras funkcija, ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir noslēgusi līgumus par investīcijām Latvijas Nacionālās operas un baleta un Lielās ģildes ēkās, kā arī vairākos citos objektos. Kopumā programma paredz energoefektivitātes paaugstināšanā ieguldīt 23,9 milj. EUR Atveseļošanas fonda investīciju.

Ieguldījumi energoefektivitātes uzlabošanai kultūrvēsturiskajās ēkās ir būtiski nepieciešami, ņemot vērā ēku vecumu un nolietojumu, mazinot enerģijas patēriņu, vienlaicīgi ievērojot ēku vēsturisko vērtību, uzlabojot ēku tehnisko stāvokli un paaugstinot komforta sajūtu, ko pēc plānoto darbu pabeigšanas izjutīs gan ēkās strādājošie, gan apmeklētāji.

Atbalsta programmas kopējais apjoms ir 28 735 222 EUR, t.sk. AF finansējums - 23 956 000 EUR. Sākuma fāzē programmā ir paredzēts finansēt tehniskās jeb projektēšanas dokumentācijas izstrādi deviņos objektos. Savukārt otrajā fāzē paredzēta energoefektivitātes darbu veikšana abos lielākajos objektos - Latvijas Nacionālās operas un baleta un Lielās ģildes ēkās, kā arī papildus izraudzītajos objektos, ko Ekonomikas ministrija atlasīs pēc iegūto energoietaupījuma rādītāju novērtējuma.  Projektu īstenošanas maksimālais termiņš ir līdz 2026. gada 1. martam.

“Paredzam, ka šī valsts ēku energoefektivitātes investīciju programma no projektu īstenotājiem prasīs ļoti augstu motivāciju un stingru sekošanu saspringtajiem termiņiem, jo laika ieviešanai ir atlicis maz. Ņemot vērā, ka būvdarbu projekti ir gana komplicēti un ar augstu risku termiņu nodrošināšanas ziņā, projektu īstenošana ir uzsākama nekavējoties. Tāpēc būs ļoti svarīgs visu iesaistīto partneru atbalsts, lai ļoti nepieciešamās investīcijas tiktu realizētas tieši tā, kā tas ir iecerēts,” uzsver CFLA direktore Anita Krūmiņa.

Anita Krūmiņa
08.02.2024. pasākumā mediju pārstāvjiem par AF programmas atklāšanu kultūrvēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanai ar uzrunu piedalījās arī CFLA direktore Anita Krūmiņa

Latvijas Nacionālās operas vēsturiskajā daļā tiks veikta ventilācijas, siltumapgādes un siltummezgla atjaunošana, sildķermeņu nomaiņa un termoregulatoru uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un automatizācija, jumta pārseguma siltināšana virs publiskās daļas un darbnīcas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve. Darbus plānots veikt, nepārtraucot Latvijas Nacionālās operas un baleta pamatdarbību. Latvijas Nacionālās operas vēsturiskā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tāpēc īpaša vērība rekonstrukcijas procesā tiks pievērsta energoefektivitātes pasākumu īstenošanai atbilstoši mākslinieciski tehniskās izpētes ieteikumiem, tai skaitā veicot arī atsevišķu telpu interjera atjaunošanu atbilstoši nepieciešamībai.

Savukārt Lielās ģildes ēkas pārbūves un restaurācijas laikā plānots pilnībā saglabāt ēkas autentiskumu, respektējot oriģinālo materiālu, tehnoloģiju un vēsturisko būvniecības paņēmienu lietojumu, kā arī uzlabot energoefektivitāti.

Plānota logu un durvju restaurācija, lai uzlabotu ēkas izolāciju. Jumta siltināšana, lai samazinātu siltuma zudumus. Pārbūve un uzlabojumi ēkas iekšējās apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmās, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu enerģijas patēriņu. Šie pasākumi palīdzēs samazināt ēkas enerģijas patēriņu un tās ietekmi uz vidi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un energoefektīvu infrastruktūru, kā arī nodrošinot Lielajā ģildē patīkamus apstākļus koncertu norisei. Lielās ģildes attīstības projekta realizācijā kopumā plānots ieguldīt ap 14 miljoniem EUR.

Kā zināms, šīs atbalsta programmas ietvaros atbalsts granta veidā ar atbalsta intensitāti līdz 100% pieejams valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, t.sk. būvdarbu veikšanai ēku norobežojošajās konstrukcijās, ēku inženiertehnisko, tai skaitā, apkures, ūdensapgādes, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei un uzstādīšanai; ēku un inženiertehnisko sistēmu automatizētās vadības un kontroles sistēmu iegādei un uzstādīšanai; projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai; ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbiem, lai nodrošinātu ēkas sākotnējo arhitektonisko un iekštelpu apdares detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli; ēkas konstrukciju atjaunošanas un restaurācijas darbiem; projekta vadības un uzraudzības nodrošināšanai.

Sākotnēji Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde kultūras politikas jomā Latvijā veica potenciālo projektu iesniedzēju priekšatlasi (ēkas ar kultūras funkciju), izvēloties deviņus potenciālos projektu iesniedzējus ierobežotai projektu atlasei. Pēc tam projektus vērtēja Ekonomikas ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, pēc pozitīva atzinuma sagatavošanas CFLA ar projekta īstenotājiem slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu.

Atbalsta programmas nosacījumi ietverti 2023. gada 8. augustā Ministru kabineta noteikumi Nr. 443 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās" īstenošanas noteikumi”.

Datums 8. februāris, 2024
Laiks12.00
Atrašanās vietaLielā Ģilde

Mediju pasākums – ES Atveseļošanas fonda programmas kultūrvēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanai atklāšana

Ceturtdien, 8. februārī, mediju pārstāvji aicināti uz pasākumu, kurā tiks atklāta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programma…