Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no šī gada 13. marta normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic attālināti.
 
Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana, kā arī projektu īstenošanu saistītais atbalsts tiek nodrošināts ES fondu projektu e-vidē jeb Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā (KPVIS), elektroniskā saziņā un pa tālruni.

Ārkārtējās situācijas laikā semināri tiks organizēti neklātienē, proti, tos būs iespējams vērot interneta tiešraidē.

Klientu apkalpošanas centrs Rīgā, Meistaru ielā 10, ārkārtas situācijas laikā ir slēgts, un konsultācijas ir pieejamas telefoniski vai e-pasta saziņā. Klātienes konsultācijas nepieciešamības gadījumā ir pieejamas, iepriekš piesakoties pa tālruni 66939777 vai rakstot uz epastu: info@cfla.gov.lv. 


Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju CFLA darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.
 
Gadījumi, kad ārkārtējās situācijas apstākļi ietekmē projekta īstenošanu (plānotās aktivitātes, sasniedzamos rezultātus vai finanšu rādītāju izpildi), tiks izvērtēts, vai tie atbilst “nepārvaramas varas” noteikumiem. Konkrētu situāciju gadījumos aicinām klientus sazināties ar savu projekta vadītāju CFLA vai arī sūtīt oficiālu iesniegumu uz CFLA e-pastu: cfla@cfla.gov.lv
 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!

KLIENTU IEVĒRĪBAI! CFLA informē par darba organizāciju ārkārtas situācijas ietvaros