ES fondu projekts
Zvaigžņu iela Jēkabpilī

Jēkabpilī oktobra sākumā ekspluatācijā pieņemta ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu pārbūvētā Zvaigžņu iela. 

Zvaigžņu ielā noasfaltēta brauktuve, izbūvēts bruģēts apvienotais gājēju un velosipēdistu celiņš, labiekārtots stāvlaukums iepretim LLKU SIA “Viadukts” teritorijai, kā arī veikti satiksmes organizācijas un drošības uzlabojumi, uzstādot ceļa zīmes un informatīvās norādes un papildinot pilsētas videonovērošanas sistēmu ar 2 jaunām videonovērošanas kamerām.

Ielā veikti būtiski lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada tīklu, elektroapgādes un ielas apgaismojuma tīklu izbūves darbi. Izbūvēti jauni pazemes inženiertīkli – lietus ūdens kanalizācija ar trases kopgarumu 948,9 m un ūdensvada posms – 789,8 m.

Būvdarbi Zvaigžņu ielā uzsākti 2020.gada oktobrī un pabeigti š.g. jūlijā. Ielas pārbūves būvdarbi veikti projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” ietvaros.

Zvaigžņu iela Jēkabpilī