ES fondu projekts Veselība

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" kopš 2017.gada ir īstenoti daudzi dažādas formas un metodikas pasākumi sešās projekta ietvaros atbalstāmās tēmās. Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, paplašinātas zināšanas par veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sniegti praktiski padomi veselīga dzīvesveida attīstīšanai un sniegtas ierosmes jaunu ieradumu veidošanai veselīgākai dzīvei.

nometne Ogrē

Viens no gada gaidītākajiem pasākumiem ir bērnu atpūtas nometņu organizēšana, kuru mērķis piedāvāt bērniem un pusaudžiem uzzināt, izmēģināt, piedzīvot veselīga dzīvesveida dienas, apgūstot praktiski veselīga dzīvesveida pamatus un rosināt veselīga dzīvesveida paradumus ieviest savā ikdienā, kas nu jau arī šogad ir veiksmīgi aizvadīts, organizējot 4 diennakts nometnes bērniem un pusaudžiem "Vesels. Aktīvs. Priecīgs.”

Viena nometne ilga trīs dienas un divas naktis.

Pieteikšanās pasākumam notika elektroniskā formā, aizpildot pieteikumu un tika slēgta nepilnas stundas laikā, sasniedzot maksimāli pieejamo pieteikumu skaitu (40 dalībnieki) vienā nometnē. Esam bijuši atvērti un devuši iespēju nometnēs piedalīties arī nelielam skaitam bērnu no kaimiņu novadiem.

nometne Ogrē

Kopā šajos 7 gados ESF projekta ietvaros rīkotajās bērnu un pusaudžu atpūtas nometnēs piedalījušies 736 bērni, daudziem tā ir bijusi pirmā nometne viņu dzīvē un šeit gūta jauna pieredze, jaunas zināšanas un jaunas iemaņas.

Projekta 1.kārtā  tika noorganizētas 10 nometnes, liekot uzsvaru uz veselīga  uztura jomu (Diennakts nometne bērniem un pusaudžiem "Enerģijas pamats - veselīgs uzturs" ) un fizisko aktivitāšu jomu (Diennakts nometne bērniem un pusaudžiem "Dažādas fiziskās aktivitātes ikdienas ritmā" ).

Projekta 2.kārtā tika organizētas 9 nometnes – vienā nometnē iekļaujot vairākas projekta ietvaros atbalstāmās tēmas (Diennakts nometne bērniem un pusaudžiem "Vesels. Aktīvs. Priecīgs.”), piedāvājot iepazīt sevi,  vidi sev apkārt un saprast, ka kopā būšanā ir spēks caur nodarbībām par veselīgu uzturu (viktorīna, kopīga launaga pagatavošana), dažādām fizisko aktivitāšu nodarbībām un aktivitātēm (rīta rosme, mūsdienu dejas elementu iepazīšana un kopīgas dejas iestudēšana, stafetes, spēles), ar noderīgām zināšanām par pirmās palīdzības sniegšanu un drošu uzvedību uz ūdens, kā arī iepazīstot izdzīvošanas prasmes atrodoties dabā, mežā, un iepazīstot tādas psihoemocionālās veselības uzlabošanas aktivitātes kā mūzikas terapija, teātra māksla, papildus ņemot dalību dažādās praktiskās, radošās meistarklasēs.

nometne Ogrē

Kā atzīst lielākā daļa dalībnieku – bērnu vārdiem: “patika viss un nepatika - nekas!” Izcelt vienu vislabāk patikušo aktivitāti nometnē ļoti grūti, bērnu domas dalījās…, bet katrs bija atradis sev tīkamāko nodarbi un uzrunājošāko tēmu! Pēc anketēšanas rezultātiem zinām, ka ikvienam bērnam nometnē ir bijusi iespēja iepazīt jaunus draugus (socializēties) un  iegūt jaunas zināšanas, iemaņas savai turpmākai ikdienai dzīvei!

nometne Ogrē