ES fondu projekts

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021”, kuru organizē Ekonomikas ministrija  sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu  emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
 

Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka” godalgotas vietas saņēma ES fondu līdzfinansēti projekti.

1.vieta – Liepājas pašvaldības ēka Liepājā, Peldu ielā 5.
Kopējās izmaksas –  5 454 674.36 eiro , ERAF līdzfinansējums - 1 984 522.30 eiro.

Informācija par projektu - esfondi.lv

Peldu iela 5, Liepāja - pašvaldības ēka

 

2.vieta –  Prokuratūras ēka Rīgā, Aspazijas bulvārī 7.
Kopējās izmaksas – 1 849 377.44 eiro, ERAF līdzfinansējums – 1 070 150.00 eiro.


Informācija par projektu - esfondi.lv

Prokuratūra Rīgā

 

3. vieta –  Arhīva ēka Daugavpilī, Komandanta ielā 9.
Kopējās izmaksas – 1 850 191.95 eiro, ERAF līdzfinansējums – 1 572 663.15 eiro.

Informācija par projektu - esfondi.lv

Komandanta iela 9, Daugavpils

 

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” tika izsludināts šā gada martā. Šogad konkursā kopumā tika saņemti 29 projektu pieteikumi.

 

Foto: CFLA, Energoefektivakaeka.lv