ES karogs pie FM ēkas

Piektdien, 21. aprīlī, Finanšu ministrijas (FM) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvji tikās ar uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, lai padziļināti diskutētu par iespējamajiem labākajiem risinājumiem Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma izmantošanai inovāciju un digitālās transformācijas programmas projektu īstenošanā.

“Efektīvam ES fondu investēšanas procesam ir būtiska sadarbība starp uzņēmējiem, iesaistītajām valsts institūcijām un ES institūcijām. Šodien tikšanās laikā skaidri definējām akūti risināmos jautājumus un vienojāmies, ka šāds formāts ir efektīvs veids problemātisku jautājumu savlaicīgai risināšanai. Atklātas sarunas starp visām iesaistītajām pusēm ir priekšnosacījums efektīvai un cieņpilnai sadarbībai,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

FM ieskatā veiksmīga un uz dialogu vērsta sadarbība ar uzņēmējiem ir prioritāra, lai jebkurā jomā, ne tikai ES fondu projektu ieviešanā, radītu visaugstāko pievienoto vērtību mūsu valsts tautsaimniecības attīstībai un ekonomikas transformācijai. Šajā konkrētajā gadījumā, uzklausot gan uzņēmēju pārstāvjus, gan ES fondu kontrolējošās iestādes – CFLA un Revīzijas iestādes viedokli – ir skaidrs, ka mērķis visām iesaistītajām pusēm ir viens – efektīva un noteikumiem atbilstoša ES fondu projektu ieviešana.

Konkrētajā jautājumā par Atveseļošanas fonda Kompetences centru programmas projektu īstenošanu, tika konstatēts, ka varētu būt dažādi interpretējamas interešu konflikta riska novēršanas metodes programmas izstrādātajā regulējumā (Ministru kabineta noteikumos), tas radījis sarežģījumus tās veiksmīgā ieviešanā. Taču FM, Ekonomikas ministrija kā regulējuma izstrādātājs, CFLA un sadarbības partneri ir gatavi strādāt kopā, lai rastu iespējami ātru risinājumu esošajā situācijā. 

Sanāksmē piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Meža nozares kompetences centra, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA), Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF), Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra (FBMTKC) vadība un pārstāvji.

Kā nākamie soļi situācijas risināšanai plānota FM organizēta saruna ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, kurā piedalīsies gan LDDK, gan LTRK pārstāvji; trešdien, 26.aprīlī, šo jautājumu plānots pārrunāt regulārajā ES fondu ministru komitejā, kuras sastāvā ir deviņi ministri. Tāpat ieplānota jau nākamā tikšanās reize, kas notiktu tādā pašā sastāvā kā šodien, un tā norisināsies 10. maijā.

Papildus minētajām tikšanās reizēm plānots ieviest arī cita veida pasākumus dažādu risku novēršanai, piemēram, jau Ministru kabineta noteikumu izstrādes procesā organizēt ministriju ievadprezentācijas, kopīgi ar sadarbības partneriem nodrošinot darbu pie jauno Ministru kabineta noteikumu izstrādes sadarbībā ar sociāliem partneriem un uzņēmēju organizācijām.  Papildus individuālam CFLA darbam ar katru īstenotāju ikdienā pēc «konsultē vispirms principa», organizēti regulāri kopēji progresa un dialoga forumi ar visiem attiecīgās jomas ieviesējiem, nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti un dialogu risinājuma meklēšanā.