Par nodokļu izmaiņām

Arī Eiropas Savieības (ES) fondu projektu īstenotājiem aktuāls ir jautājums par nodokļu izmaiņām no 1.jūlija. 
Proti, no 2021. gada jūlija ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts

Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro, jo minimālā darba alga no šā gada sākuma ir 500 eiro apmērā. Līdz ar to minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā.

Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka par 1500 eiro, tad darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic minimālās obligātās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un deklarēto darbinieka darba algu.

Ja persona strādā pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summē kopā. Ja tie ceturksnī ir mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli sedz darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksā proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam, un paziņos par šīm iemaksām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

ES fondu finansējuma saņēmēji CFLA ir uzdevuši jautājumu, vai šīs iemaksas varēs attiecināt uz projektu, tad atbilde ir:  “jā, varēs”, bet būs jāiesniedz VSAA izziņa no EDS sistēmas, lai CFLA varētu pārliecināties, cik un kuram darbiniekam radusies minimālās iemaksas starpība, kas jāsedz darba devējam. Protams, arī šajā gadījumā jāņem vērā proporcioanlitātes princips, t.i., ja darbinieks strādā daļlaikā, tad finansējuma saņēmējam būs jāpievieno aprēķins par proporcionālās nodokļa summas attiecināšanu uz projektu.

Daudzas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no minimālo iemaksu prasības – pensionāri, cilvēki ar I un II grupas invaliditāti, tie, kuru paša vai laulātā nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns līdz 3 gadu vecumam, jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās pilna laika studijās vai speciālās izglītības iestādē u. c.

Kopsavelkot: lai CFLA varētu pieņemt lēmumu par izmaksu attiecināmību, gadījumos, kad darbinieka alga ceturksnī būs mazāka par 1500 eiro, aģentūrā būs jāiesniedz VSAA izziņa no EDS, kā arī proporcijas aprēķins, ja darbinieks strādā daļlaikā. 

Valsts ieņēmumu dienests EDS paziņojumus darba devējam par 3. ceturksni plāno izsūtīt līdz 20. decembrim, un nomaksas termiņi paredzēti 3 mēnešu periodā.