Lai Eiropas Savienības (ES) fondu projektu e-vide (Kohēzijas projektu informācijas vadības sistēma jeb KPVIS) kļūtu lietotājiem vēl ērtāka un saprotamāka, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) turpina tās pilnveidi. Sistēmai tiks veikts lietotāju pieredzes (UX) pētījums, kas vērsts uz lietotājam nozīmīgu uzlabojumu konstatēšanu un vēlāk – ieviešanu. Turpmāk, visas izmaiņas sistēmas lietotnē tiks veiktas ar lietojamības (UX) ekspertu iesaisti.  

"CFLA jau šobrīd iespēja strādāt attālināti, un digitālā vide ir būtiska gan darbinieku ikdienas darbam, gan pakalpojuma saņēmējiem. Mēs ejam līdzi laikam, un uz sistēmu skatāmies kā uz darbarīku, kam ir jābūt ērtam, praktiskam un labi koptam, lai darbs ar to būtu ērts un efeketīvs gan iestādes darbiniekiem, gan ES fondu finansējuma saņēmējiem," saka CFLA direktors Mārtiņš Brencis. 

Lai nodrošinātu klientam draudzīgu un intuitīvi lietojamu sistēmas darba vidi, KPVIS pilnveidei ir piesaistīti UX eksperti. Tas nozīmē, ka visas izmaiņas tiks veiktas, ņemot vērā lietotāju vajadzības un līdzšinējo pieredzi. Pirms uzsākt uzlabojumu izstrādi, UX eksperti veic lietojamības izpēti, iesaistot sistēmas lietotājus, tai skaitā organizējot intervijas un novērojot lietotāju darbības sistēmā. 

CFLA ir viena no pirmajām valsts iestādēm Latvijā, kas sistēmas attīstībā iesaista ne tikai izstrādātāju, bet arī UX ekspertus, kuri veic lietojamības izpēti, sagatavo un testē lietotnes prototipus un izveido saskarnes skatu (front-end), ko sistēmas izstrādātājis varēs ātri un efektīvi integrēt KPVIS. 
 
ES fondu projektu e-vidi izmanto jau 5000 lietotāju. Tā kalpo kā galvenais dokumentācijas un informācijas apmaiņas punkts starp ES fondu projektu īstenotājiem un CFLA, tāpēc, veicot sistēmas turpmāku pilnveidi, ir paredzēts no datu uzkrāšanas sistēmas to attīstīt par ērtu projektu vadības rīku. 

ES fondu projektu e-videi plāno uzlabojumus lietotāju ērtībām