ES fondu projekts
Būvniecības gada balva
Foto: gada balvas organizators "Building Design and construction council"

Noslēguma ceremonijā 7.martā tika paziņoti ikgadējā konkursa Latvijas Būvniecības gada balva laureāti un Grand Prix ieguvēji. No 45 konkursa laureātiem 11 projekti īstenoti ar Eiropas Savienības (ES)  fondu atbalstu.

Latvijas Būvniecības gada balvai 2022 tika iesniegti kopumā 123 pieteikumi 10 nominācijās, aptverot arhitektūras, restaurācijas, teritorijas labiekārtojuma un inženierbūvju projektus no dažādiem Latvijas novadiem.

GRAND PRIX. Inženierarsenāls Daugavpils Cietoksnī.
Pasūtītājs Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, projekts REM PRO, būvnieks LAGRON, būvuzraugs Fortum.v

iznženierarsenāls

Ar Es fondu atbalstu atjaunota Daugavpils Cietokšņa Inženierarsenāla ēka – fasāde, jumts un veikta telpu restaurācija, kā arī labiekārtota apkārtne. Vēsturiskajā ēkā izbūvēti jauni inženierkomunikāciju tīkli – ūdensvads, kanalizācijas sistēma, elektroapgāde, apsardzes sistēma. Viens no veiksmīgākajiem risinājumiem ir paaugstinātas grīdas izbūve, kas zem grīdas seguma ļauj paslēpt visas inženierkomunikācijas, tādā veidā maksimāli saglabājot ēkas sienu vēsturisko veidolu.

Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis, kura platība ir vairāk nekā 150 ha. Daugavpils cietoksnis ir pēdējais bastionu tipa cietoksnis Eiropā. Skatoties no putna lidojuma, cietoksnis atgādina saules, zvaigznes, bruņurupuča vai pat sikspārņa formu.

Cietokšņa celtniecība sākta 1810. gadā, gatavojoties Napoleona iebrukumam Krievijas impērijā. 1812. gadā vēl nepabeigtais cietoksnis veiksmīgi izturēja ugunskristības, atvairot pirmos Napoleona armijas uzbrukumus.

Līdz 19. gadsimta vidum Dinaburgas cietoksnis bija viens no Krievijas impērijas 1. klases cietokšņiem, taču jau būvniecības laikā tas sāka zaudēt savu nozīmi, kļūstot par 2. klases cietoksni, bet 1897. gadā par Dvinskas cietoksni – noliktavu. Cietokšņa pabeigšanas brīdī 1878. gadā tas jau bija novecojis un kļuvis par pēdējo uzbūvēto bastionu tipa cietoksni Eiropā.

 

KOKA BŪVE. 1.vieta. Rīgas cirka kupola izbūve.
Pasūtītājs VSIA Rīgas cirks, projekts NRJA, būvnieks AIDACO GROUP, būvuzraugs CMB

Rīgas cirks

Ar Es fondu atbalstu veikta Cirka kvartāla pārbūves pirmajā kārta – uzlabota ēkas energoefektivitāte. Vienlaikus ar ēkas siltināšanas projekta īstenošanu tika veikti fundamentāli ēkas pārbūves darbi, lai nodrošinātu ēkas funkcionēšanu jau tagad un izvairītos no vajadzības pie šiem darbiem atgriezties nākamajās pārbūves kārtās, kur plānota teritorijas labiekārtošana un jaunas cirka skolas ēkas izbūve. Tāpat arī galējos fasādes atjaunošanas darbus, tostarp vēsturisko kāpņu atjaunošanas darbus, plānots veikt nākamajās kārtās.

Pirmajā pārbūves kārtā veikti energoefektivitātes darbi, uzlabota ēkas integrācija pilsētvidē, kā arī vēsturiskā arēna atjaunota un pielāgota mūsdienu drošības un mākslinieciskajām prasībām. 

Rīgas cirka ēka, kas projektēta 1888. gadā pēc arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa projekta, ir viena no vecākajām Eiropā, vienīgā pastāvīgā cirka ēka Baltijas valstīs, kā arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

 

JAUNA INŽENIERBŪVE. 1.vieta. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta.
Pasūtītājs Jūrmalas ūdens, projekts Aqua-Brambis, būvnieks RERE Vide, būvuzraugs Firma L4 un
JAUNA INŽENIERBŪVE. 3.vieta.Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Majori-Vaivari.
Pasūtītājs Jūrmalas ūdens, projekts Firma L4, būvnieks MMG, būvuzraugs Lakalme.

Jūrmala

Jūrmalas ūdens, īstenojot ES fondu projektus, būvdarbus veicis gandrīz visā pilsētā sākot no Priedaines līdz Ķemeriem, izbūvējot aptuveni gan 90 km ūdensvada, gan 90 km kanalizācijas tīklu.

Pēc projekta realizācijas ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība Jūrmalā paaugstināta no 87% līdz attiecīgi 98% un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojuma pieejamība no 86% līdz 98%. 

 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS. 1.vieta. Labiekārtojums Valmierā – Ziloņu, Bastiona, Gājēju, Lāčplēša ielas.
Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldība, projekts CEĻU KOMFORTS, būvnieks Limbažu ceļi, būvuzraudzība PS L4&MŪSU UZRAUGS.

Ziloņu iela Valmierā

Ar ES fondu atbalstu pārbūvēta un labiekārtota Valmierā Ziloņu iela un tai piegulošās teritorijas pie Dzirnavu ezeriņu. Pārbūves darbu ietvaros, ir veikta Ziloņu ielas 14. gadsimta aizsargmūra konservācija. Konservācijas galvenais uzdevums bija maksimāli novērst vai palēnināt mūra degradāciju, vienlaicīgi saglabāt autentisko materiālu un izskatu. Teritorija ir kļuvusi par labiekārtotu brīvā laika pavadīšanas vietu pastaigām, sarunām, mūzikai un mākslai, kas ir Valmieras vecpilsētas daļa.

 

JAUNBŪVE SABIEDRISKA ĒKA. 2.vieta. RSU Farmācijas studiju un pētniecības centrs, Konsula iela 21, Rīga.
Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitāte, projekts NAMS, būvnieks UPB, būvuzraugs BŪVUZRAUGI LV.

RSU Farmācija

Mūsdienīgā daudzstāvu ēka ar 7151 m² platību, kas tapusi ar ES fondu līdzfinansējumu, ir mājvieta Farmācijas ķīmijas katedrai, Farmakoloģijas katedrai un Lietišķās farmācijas katedrai. Ēkā iekārtotas studiju telpas un laboratorijas studentiem, kā arī zinātnes attīstībai būtiskā Gatavo zāļu formu pētnieciskā laboratorija.

 

RESTAURĀCIJA. 2.vieta. Pulvera noliktava jeb Martinsona māja un Daugavpils Cietokšņa 7. bastions.
Pasūtītājs Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, projekts REM PRO, būvnieks LAGRON, būvuzraugs Fortum, Warss+

Daugavpils bastions

Ar ES fondu atbalstu tika veikta Daugavpils Cietokšņa 7. bastiona ārējās akmens sienas restaurācija. 7. bastions ir piecstūrains zemes nocietinājums pretī Marka Rotko mākslas centram. Kopā ar tam piebūvētajām kurtīnēm (aizsargsienām) posmā no Mihaila vārtiem līdz Nikolaja vārtiem, tā ārējās sienas kopējais garums ir 410 metri. Izkustējušies un sasvērušies akmeņi tika rūpīgi demontēti, pirms tam tos numurējot un veicot fotofiksāciju. Tika veikts laukakmeņu mūra remonts ar mūrēšanas javu, kas speciāli tika izstrādāta Daugavpils cietokšņa objektiem, saskaņā ar vēsturisko materiālu paraugu laboratoriskās izpētes rezultātiem. Pēc akmens sienas atjaunošanas, akmeņi tika montēti savās oriģinālajās vietās, pieenkurojot tos pie atjaunotā mūra. Tāpat rūpīgi demontētas dolomīta nosegplāksnes un tika atjaunotas savās vietās pēc sienas remonta. Trūkstošās vietās tika no jauna izgatavotas un montētas nosegplāksnes no blietēta tonēta betona, vizuāli analoģiski vēsturiskajam prototipam. Trūkstošie akmeņi tika atrasti pie vaļņa uz zemes vai tika ņemti no cietokšņa būvmateriālu depozitārija (akmeņi, kuri tika savākti no citām vietām cietoksnī).

 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS. 2.vieta. Adatu fabrikas teritorijas labiekārtojums Kuldīgā.
Pasūtītājs Kuldīgas novada pašvaldība, projekts Zaigas Gailes birojs, būvnieks PS Ostas celtnieks-Torensberg, būvuzraugs Būves un Būvsistēmas

Adatu fabrika Kuldīgā

Atjaunotajā Kuldīgas Adatu fabrikā ir radīta jauna kultūrtelpa Latvijā, kura arī ir kļuvusi par mājvietu Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskās maģistra studiju programmas "Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas" studentiem no visas pasaules. ES fonda projekta ietvaros veikta ēkas pārbūve un telpu atjaunošana valsts nozīmes vēsturiskā notikuma vietā “Adatu fabrika” Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, kā arī labiekārtots ēkai piegulošs skvērs, kurā tiks veikta latviešu strēlniekiem veltītas piemiņas vietas izveide, pieminekļa pamatnes saglabāšana, konservācija un piemiņas plāksnes izgatavošana.

“Adatu fabrikas” apbūve izceļas kā atšķirīga un telpiski savrupa struktūra, un tās atjaunošanas mērķis ir izcelt un saglabāt kompleksa kultūrvēsturiskās vērtības: apbūves vēsturisko pilsētbūvniecisko un telpisko struktūru, ēku būvapjomus un fasāžu arhitektoniski dekoratīvos risinājumus kompleksu veidojošajā ielas telpā, t.sk. vērtīgos vēlāku būvperiodu uzslāņojumus. Balstoties uz arhitektoniski mākslinieciskās izpētes datiem, atjaunošanas laikā saglabātas vēstures liecības interjerā, būvgaldniecības izstrādājumi, vēsturisku sienu krāsojumu atsegumi, Teraco grīdu segumi, orķeļi un citas vēsturiskas interjera detaļas, likvidēti nekvalitatīvi vēlāki uzslāņojumi.

Kuldīgas Adatu fabrika no 1860. gadiem bija nozīmīgs adatu piegādātājs Krievijas impērijas tirgum un būtisks spēlētājs Kurzemes ekonomikas un iedzīvotāju nodarbinātības attīstībā. Laikam ejot, ēkas funkcijas ir mainījušās – tajā ir atradusies policijas valde, pasta un telegrāfa kantoris, ierēdņu dzīvokļi, vācu lazarete, bet no 1930. gada līdz 2003. gadam – Kuldīgas slimnīca.

 

JAUNBŪVE SABIEDRISKA ĒKA. 3.vieta. Skolas ēka, Lielā iela 31/35, Saldus.
Pasūtītājs Saldus novada pašvaldība, projekts Baltex Group, būvnieks Selva Būve, būvuzraugs Būves Birojs

saldus skola

2022. mācību gadu Saldus pamatskolas skolēni sagaidīja jaunās telpās -  jaunuzbūvētais skolas Dabas zinību ēkas korpuss ir savienots ar esošo ēku. Jaunajā ēkā tika izveidots telpu bloks ar dabaszinību, moderno tehnoloģiju/valodu kabinetiem, praktisko darbu laboratorijām un mājturības telpām.

Jaunizbūvētajā ēkā ir nodrošināta vides pieejamība, ēka aprīkota ar ergonomiskām mēbelēm, moderniem IT risinājumiem un tehnoloģijām. 

Jaunais skolas korpuss ir zema enerģijas patēriņa ēka, uz ēkas uzstādītas arī saules baterijas.Tāpat projekta ietvaros veikti arī apkārtnes labiekārtošanas darbi.

 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS. 3.vieta. Cietokšņa promenāde, Daugavpils.
Pasūtītājs Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, projekts REM PRO, būvnieks Rīgas tilti, būvuzraugs Fortum

Daugavpils promenāde

Daugavpils Cietokšņa promenāde ir gandrīz kilometru gara gājēju atpūtas zonu pie upes, kas stiepjas no dzelzceļa tilta līdz bijušajam futbola stadionam. Promenāde pie Daugavpils cietokšņa ir turpinājums promenādei Bruģu ielā. Starp tām gar dambi ierīkots ērts gājēju un velosipēdistu celiņš pa Daugavas ielu. Jaunajā promenādē uzstādītas cietas dzelzsbetona konstrukcijas, soliņi, krasta nocietinājumi un kāpnes, kas ved pie ūdens. Projekta ietvaros tiks ņemti arī vērā upes ledus iešanas un plūdu riski.

 

RESTAURĀCIJA. Atzinība. Ēku restaurācija Jelgavā, Vecpilsētas 2, J.Asara 1.
Pasūtītājs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde Centrālā pārvalde, projekts Livland Group, būvnieks Warss+, būvuzraugs Būves birojs

Jelgavas vecpilsēta

ES fondu līdzfinansētā projekta ietvaros tika veikta ēkas Vecpilsētas ielā 2 pārbūve un restaurācija un ēkas pārbūve Jāņa Asara ielā 1. Abas ēkas atjaunoja vienlaicīgi, jo Jāņa Asara iela 1 ir paredzēta kā saistītā infrastruktūra kultūras piemineklim Vecpilsētas ielā 2. Tur tiks veidota vienota un publiski pieejama teritorija Jelgavas vēsturiskā kvartāla apmeklētājiem. Šajā vietā izveidots jauns tūrisma objekts – Dzīvesziņas un arodu sēta, kur atrodas keramikas un aušanas darbnīcas, un Saimes istaba.

Ēka Vecpilsētas ielā 2 ir nozīmīgs Latvijas vēsturisko pilsētu apbūves arhitektūras paraugs, kas saglabājis 18.–19.gadsimta mijas veidolu un plānojuma telpisko struktūru. Ēka ir būtiska Jelgavas vēsturiskās apbūves sastāvdaļa un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā. Koka ēka Jāņa Asara ielā 1 ir tipiska 19.gadsimta beigu pilsētas dzīvojamā ēka.