ES fondi 2021-2027

2023. gada 19. septembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu sociālo mājokļu atjaunošanai un jaunu sociālo mājokļu būvniecībai, kas ļaus būtiski uzlabot pašvaldību sociālo dzīvojamo fondu un samazināt rindas pašvaldībās uz īres un sociālajiem dzīvokļiem,  informē Ekonomikas ministrija (EM).

Gan Eiropas Komisija, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) savos izvērtējumos ir norādījusi, ka sociālo mājokļu skaits Latvijā ir nepietiekošs un tie ir sliktā tehniskā stāvoklī. Vienlaikus, finansējuma trūkuma dēļ pašvaldībās nenotiek dzīvojamā fonda papildināšana vai tehniskā stāvokļa uzlabošana. Līdz ar to vismazāk aizsargātākajām mājsaimniecībām, pat ja tās kvalificējas ierobežotajai palīdzībai mājokļa jautājumu risināšanai, līdz pašvaldības tām izīrē dzīvokli var nākties gaidīt rindā pat gadiem.

Pašlaik Latvijā ir aptuveni pieci tūkstoši personas, kuras gaida rindā uz iespēju saņemt pašvaldības palīdzību - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un sociālā dzīvokļa izīrēšanai. Atbalsta programmas īstenošana palīdzēs nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātākajām personām.

Atbalsts ir paredzēts granta veidā pašvaldībām, tās iestādēm vai kapitālsabiedrībām, lai atjaunotu vai pārbūvētu neizīrētas pašvaldību īpašumā esošas atsevišķas telpu grupas (dzīvokļus) vai ēkas, kā arī, lai pabeigtu iepriekš ekspluatācijā nenodotas būves un no jauna būvētu dzīvojamās mājas. Programmas nosacījumi paredz, ka tās rezultātā radītos mājokļus pašvaldībām būs jāizīrē personām saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” regulējumu, turklāt šajā likumā noteiktajām vismazākaizsargātākajām personu kategorijām, piemēram, maznodrošinātām personām, kuras tiek izliktas no dzīvokļiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības, īpašu kategoriju maznodrošinātām personām (ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušas) u.c., kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajām personu kategorijām.

Atbalsta programmai kopējais plānotais finansējums ir 60, 9 milj. eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERAF) 51 765 000 eiro un pašvaldību budžeta līdzfinansējums vismaz 9 135 001 eiro apmērā. Plānots, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra jau tuvāko mēnešu laikā izsludinās pirmās kārtas atlasi.

Plānots, ka ar programmas atbalstu līdz 2029. gada 31. decembrim pašvaldības varēs nodrošināt dzīvesvietu vismaz 1 865 jaunuzceltos vai modernizētos sociālajos mājokļos, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim - vismaz 200 personām. Iecerēts, ka ar piešķirto atbalstu vismaz 1 200 mājokļi tiks radīti, atjaunojot pašvaldību īpašumā jau esošus atsevišķus dzīvokļus, savukārt vismaz 665 mājokļi varētu tikt radīti, būvējot jaunas dzīvojamās mājas vai pārbūvējot esošās ēkas.

Projektu īstenošanas rezultātā izveidotajiem dzīvokļiem būs jābūt ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpām ir jābūt aprīkotām ar santehniku – izlietni, jaucējkrānu, podu un vannu vai dušas kabīni, un virtuvei ir jābūt aprīkotai ar izlietni un jaucējkrānu. Tiks attiecinātas arī iekārtu un ierīču iegādes izmaksas virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes nodrošināšanai.

Vairāk par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" īstenošanas noteikumiem – vienotajā Tiesību aktu portālā.