Energoefektivitāte ES fondu projekts
Katlumāja Dubultos

Jūrmalā, Slokas ielā 47A, 3. martā atklāta jauna katlumāja, kurā siltumenerģija tiek ražota, izmantojot vietējo energoresursu – šķeldu.

Jaunajā katlumājā ir uzstādīts Austrijas uzņēmumā “Agro” ražots apkures katls ar jaudu 4 MW un 1 MW dūmgāzu kondensācijas iekārta, ar kuru dūmgāzu attīrīšanas procesā tiek iegūta papildu siltumenerģija.

Katlumāja Dubultos

Līdz ar jaunās katlumājas darbību tiek būtiski samazināts dabasgāzes patēriņš siltumenerģijas ražošanai ne tikai Dubultos, bet arī uzņēmuma kurināmā bilancē kopumā. Iespējami plašāka vietējo energoresursu izmantošana iedzīvotājus pasargā no grūti prognozējama, ārējo apstākļu ietekmēta tarifu pieauguma.

SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš norāda, ka ikviena jauna iekārta, kas atbilst visām vides aizsardzības un energoefektivitātes prasībām, ne tikai paaugstina siltumapgādes pakalpojuma kvalitāti, bet arī uzlabo siltumapgādes sistēmu kopumā.

Būvniecību veica pilnsabiedrība “MMG”. Projekts realizēts ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 1,158 miljonu eiro apmērā, projekta kopējās izmaksas ir 5,388 miljoni eiro.

Šis ir trešais no kopumā četriem projektiem, kura realizācijai kopš 2014. gada SIA “Jūrmalas siltums” ir piesaistījusi ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 2014.–2020. gada ES Kohēzijas fonda plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros jau ir realizēts siltumtrašu rekonstrukcijas projekts, kā arī uzbūvētas jaunas biomasas katlumājas Dubultos un uzsākta vēl vienas katlumājas būvniecība Kauguros, kuru plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

Katlumāja Dubultos