ES fondu projekts Transports
autobusi Daugavpilī

Daugavpilī nodoti divdesmit ar saspiesto dabas gāzi darbināmi Scania Citywide zemās grīdas pilsētas satiksmes autobusi, kas septembra sākumā  jau iepriecina pilsētas iedzīvotājus un viesus.

Scania Citywide autobusu gāzes dzinēji ir videi draudzīgi -  ļauj samazināt transporta ietekmi uz pilsētas gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni. Pateicoties neuzbāzīgam salona interjeram, sajūta autobusā ir atvērta un gaisīga. Vienmērīgi strādājošs motors un pārnesumkārba nodrošina netraucētu braukšanu, tādējādi palielinot ērtības stāvošajiem pasažieriem. Lielie un zemie logi palielina dienasgaismas iekļūšanu un paplašina skatu.

autobusi Daugavpilī

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 11,8 miljoni eiro, no tiem 10 miljonus finansē no Kohēzijas fonda (KF) līdzekļiem.

Projektā ir paredzēts iegādāties 35 jaunus, ar dabasgāzi (CNG) darbināmus autobusus, no kuriem 20 būs lieli autobusi un 15 mazietilpības autobusi.

autobusi Daugavpilī