Attīstības sadarbība

Šodien, 19. janvārī, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) uz tikšanos par turpmākās starpvalstu sadarbības jautājumiem bija ieradies Viņa Ekselence Kadambajs Sultanovs, Uzbekistānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā. 

tikšanās ar Uzbekistānas vēstnieku
No kreisās: CFLA Vides investīciju un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga, Viņa Ekselence Kadambajs Sultanovs, Uzbekistānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā, un CFLA direktore Anita Krūmiņa

Tikšanās laikā CFLA direktore Anita Krūmiņa un CFLA Vides investīciju un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga informēja vēstnieku par līdz šim īstenotajām aktivitātēm Uzbekistānā administratīvo reformu atbalsta jomā sadarbībā ar Latvijas ekspertiem un pārrunāja iespējamās sadarbības jomas nākotnē, kā arī iepazīstināja ar Latvijas attīstības sadarbības aģentūras darbību un nākotnes plāniem. 

Uzbekistānas prezidents Šavkats Mirzijojevs kā vienu no valsts pārvaldes prioritātēm ir noteicis valsts pārvaldes reformu un efektivizāciju, tāpēc vēstnieks apliecināja, ka Latvijas pieredze reformu īstenošanā Uzbekistānas pārvaldes institūcijām varētu būt noderīga.

Šī tikšanās iezīmē CFLA kā attīstības sadarbības aģentūras un Uzbekistānas vēstniecības partnerības sākumu, gatavojoties nākotnē īstenojamajiem projektiem Uzbekistānā.