Attīstības sadarbība

Lai pārrunātu Latvijas 2024. gadā plānotos atbalsta pasākumus, š. g. 19.-20. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā Attīstības sadarbības aģentūra kopā ar Ārlietu ministriju devās vizītē uz Ukrainu. CFLA vizītē pārstāvēja Attīstības sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga.

Saskaņā ar Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam plānots, ka 2024. gadā CFLA kā attīstības sadarbības aģentūras pārziņā būs 2,9 milj. eiro Čerņihivas apgabalam, kuram Latvija sniedz atbalstu Krievijas militārās agresijas rezultātā nodarīto postījumu novēršanai. Lielākā daļa finansējuma, tas ir, 2,4 milj. eiro tiks novirzīti karā cietušo ārstniecības, izglītības un citu svarīgu publisko ēku atjaunošanai Čerņihivas apgabalā.

Sanāksme notika apgabala administrācijas pagrabā, kas kalpo kā bumbu patvertne, jo Čerņihivas apgabals atrodas Krievijas pierobežā un tur ir regulāras gaisa trauksmes.
Sanāksme notika apgabala administrācijas pagrabā, kas kalpo kā bumbu patvertne, jo Čerņihivas apgabals atrodas Krievijas pierobežā un tur ir regulāras gaisa trauksmes

Vizītes ietvaros 19. martā Latvijas delegācija tikās ar Čerņihivas apgabala administrāciju, kā arī apmeklēja Čerņihivas apgabala administrācijas prioritāri atjaunojamos objektus – izglītības iestādes, ārstniecības un kultūras iestādes, kas ir Krievijas armijas uzbrukumu rezultātā ir guvušas ievērojamus bojājumus.

Kā prioritāros atjaunojamos objektus, kas tika apmeklēti vizītes laikā, Čerņihivas apgabala administrācija ir izvirzījusi Čerņihivas asinsdonoru centru, kuram ir kritiska nozīme medicīniskā atbalsta sniegšanā karā cietušajiem civiliedzīvotājiem, kā arī Ukrainas karavīriem frontē, Čerņihivas pilsētā esošo būvniecības profesionālo arodskolu (liceju), jo kara ietekmē ir liels darbaspēka iztrūkums būvniecībā, Novobikovskas vispārējās izglītības iestādi un Čerņihivas pilsētas galvenā bibliotēku, kas ir būtisks vietējais kultūras un gara mantojuma centrs.

Vizīte Ukrainā
Čerņihivas pilsētas galvenā bibliotēka

No 2024. gadā Ukrainas atbalstam iezīmētā Latvijas finansējuma atbalsts plānots arī psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc 19. martā Čerņihivas pilsētā Latvijas delegācija tikās arī ar vietējo pilsonisko organizāciju, kas sniedz atbalstu vardarbībā cietušām sievietēm, ģimenēm un bērniem no ģimenēm, kur kāds no vecākiem ir bijis iesaistīts karadarbībā.

20. martā Latvijas delegācija Kijivā tikās ar Ukrainas Infrastruktūras ministriju un Ukrainas Atjaunošanas aģentūru, kas koordinē Ukrainas atjaunošanas pasākumus, lai pārrunātu plānotos Latvijas atbalsta pasākumus un citus iespējamos sadarbības virzienus nākotnē, piemēram, atbalstu, ko Latvija varētu sniegt Ukrainas integrācijas Eiropas Savienībā procesā.

CFLA Attīstības departamenta direktore Dana Heiberga.
CFLA Attīstības sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga

Tāpat 20. martā Latvijas delegācija Kijivā tikās ar Francijas un Beļģijas vēstniecībām, kas arī ir paudušas gatavību īstenot pasākumus Čerņihivas apgabalā, lai pārrunātu plānotos atbalsta pasākumus. Šo tikšanos laikā puses vienojās par turpmāko sadarbību un pieredzes apmaiņu, lai nodrošinātu, ka visu iesaistīto valstu īstenotie Čerņihivas apgabala atjaunošanas pasākumi ir efektīvi, mērķtiecīgi un sniedz pēc iespējas lielāku labumu vietējiem iedzīvotājiem un Ukrainai kopumā.