Attīstības sadarbība

Jūnija izskaņā - no 26. līdz 29. jūnijam - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pārstāvji devās četru dienu izpētes vizītē uz Uzbekistānu. Vizītes mērķis bija apzināt iespējas piesaistīt Eiropas Komisijas (EK) finansējumu Latvijas ekspertīzes nodošanai Uzbekistānas lauksaimniecības nozares stiprināšanai.

Vizītes laikā CFLA un LLKC tikās ar Eiropas Savienības delegācijas (EUDEL) pārstāvjiem Taškentā, Biedrības “Uzbekistānas lauksaimniecības nozares sievietes” vadību, kā arī Uzbekistānas Lauksaimnieku, Dehkan fermu (nelielas fermas, kurās strādā ģimenes locekļi un kurām zeme ir piešķirta mūža nomā vai īpašumā) un zemes īpašnieku padomes vadību.

Uzbekistānas vizīte

CFLA un LLKC pārstāvji otrajā dienā devās arī vizītēs uz Fergānas un Bukhāras reģioniem, kurās tikās ar vietējiem lauksaimniekiem. Reģionu vizīšu mērķis bija  izzināt situāciju un lokālās vajadzības reģionos, lai Latvijas partneri varētu izstrādāt vietējām prioritātēm atbilstošu projekta piedāvājumu.

Trešajā vizītes dienā CFLA un LLKC pārstāji piedalījās vairākās vizītēs Taškentas reģionā. Vizītes laikā tika apmeklēts lauksaimniecības uzņēmums, kura kūtīs ir 1000 slaucamas govis. Činozas rajonā tika apmeklēta mazo lauksaimnieku iniciatīvas grupa – neoficiāls kooperatīvs, kurš iepērk zaļumus no 500 piemājas saimniecībām un eksportē.  Iniciatīvas grupa izrādija lielu interesi par iespējām eksportēt uz Eiropas Savienību. Dienas noslēgumā tika apmeklēts neliels piena pārstrādes uzņēmums, kas pieņem pienu no apkārtējām mājām. Uzņēmums ir izveidots ar EU-AGRIN projekta palīdzību. Uzņēmumu dibināja sieviešu iniciatīvas grupa un ienākumi, kas tiek gūti pārdodot piena produktus skolām un bērnudārziem, ir būtisks pienesums dzimumlīdztiesības un kopienu ilgtspējas nodrošināšanai.

Uzbekistānas vizīte

Vizītes sniedza daudzpusīgu ieskatu Uzbekistānas lauksaimnieku konkrētajās vajadzībās un jautājumos, kurus nepieciešamas risināt, lai sniegtu specifisku un atbilstošu Latvijas ekspertīzi un atbalstu Uzbekistānas lauksaimniecības nozares stiprināšanai.

Latvijas ekspertu vizīte Uzbekistānā tika finansēta no Ārlietu ministrijas projekta “Atbalsts attīstības sadarbības projektu sagatavošanai un uzsākšanai prioritārajās valstīs” līdzekļiem.